Rozdávanie dotácií na malé obnoviteľné zdroje pozastavili

OZE obnoviteľné zdroje slnečná energia
Ilustračné foto. pixabay.com

Prideľovanie dotácií na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) sa nateraz zastavilo. Môže za to šíriaci sa koronavírus. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala. „Od začiatku roka 2020 sme vydali 2 433 poukážok v hodnote takmer 4,7 milióna eur. Termín ich platnosti sme v súlade s novými osobitnými podmienkami jednotlivých kôl predĺžili z troch mesiacov na päť mesiacov, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať,“ informovala generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Termíny podávania nových žiadostí o príspevok na malé OZE oznámi agentúra po tom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Platnosť poukážok sa predlžuje

Dátum platnosti poukážok, do ktorého je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júl 2020, pri kotloch na biomasu na 26. júl 2020, pri slnečných kolektoroch na 3. august 2020 a pri fotovoltických paneloch na 10. august 2020. „Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, upozorňujeme, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA upozorňuje, že v súlade so všeobecnými podmienkami naďalej platí aj podmienka, že zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka, musí byť podpísaná domácnosťou. Zhotoviteľ zadáva dátum podpisu domácnosťou pri rezervácií poukážky. „Vzhľadom na aktuálne obmedzenú dostupnosť služieb notárskych a matričných úradov pri už vydaných poukážkach akceptujeme osvedčenie podpisu na zmluve, ktoré bolo vykonané aj neskôr, ak je dodržaná forma osvedčenia – uznanie podpisu za vlastný,“ vysvetlil Jurikovič.

V uvedenom prípade domácnosť zmluvu podpíše a k podpisu doplní aktuálny dátum. Zhotoviteľovi takto podpísanú zmluvu do 30 dní predloží a on ju zarezervuje v informačnom systéme. Domácnosť svoj podpis na zmluve môže nechať osvedčiť aj dodatočne, a to formou uznania podpisu za vlastný na notárskom úrade alebo na matrike. Takto podpísanú a dodatočne osvedčenú zmluvu priloží zhotoviteľ ako prílohu k žiadosti o preplatenie poukážky.

Podporených je viac ako 5 900 malých OZE

Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 900 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,8 milióna eur.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alexandra VelickáStanislav Jurikovič
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra