Juraj Krajcár: Ceny komodity naisto porastú aj pre veľkých odberateľov (Rozhovor)

ZSE
Člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár. vEnergetike.sk

S predsedom predstavenstva spoločnosti ZSE Energia Jurajom Krajcárom sme sa zhovárali o budúcich cenách energií nielen pre domácnosti, ale aj pre priemyselných odberateľov.

V poslednom období sme svedkami výrazného rastu veľkoobchodných cien elektriny a plynu na burzách. Čomu to pripisujete?

Pripisujem to v podstatnej miere trojnásobnému nárastu cien povoleniek na emisie CO2, pričom za týmto nárastom vidím rozhodnutie úradníkov Európskej komisie stiahnuť istý objem povoleniek z trhu prostredníctvom fondu pre stabilitu trhu. Buď sa nadmerný objem povoleniek vo fonde z minulosti zmrazí, alebo sa bude postupne vyťahovať a predávať. O tom rozhodne budúcnosť. Súbežne však rastú aj všetky ostatné energetické komodity.

Dá sa očakávať ďalší rast veľkoobchodných cien, alebo príde podľa vás skôr už ich stagnácia?

Cena elektriny je naviazaná primárne na cenu uhlia, emisnej povolenky a plynu a ďalších faktorov vrátane výmenných kurzov. Pre elektrinu bude preto kľúčové to či bude cena povolenky ďalej rásť, priestor tam teoreticky je. Súčasné vysoké ceny aj na spotových trhoch zatiaľ budú brániť väčšiemu poklesu dlhších kontraktov. Volatilita je veľmi vysoká a predpokladám, že taká aj ostane, nakoľko okrem fundamentálnych faktorov na trhy silne vplýva aj psychologický respektíve emocionálny faktor.

Veľa sa už popísalo o tom, že odberatelia z radov regulovaných, teda domácností a malé podniky, sa majú pripraviť na zvyšovanie cien energií v budúcom roku. Ako to vidíte vy?

Ak sa pýtate, aká bude konečná cena za elektrinu, to vám v tejto chvíli ešte neviem povedať. Cena komodity tvorí približne 30% na celkovej cene a je to v podstate jediná transparentná položka, nakoľko striktne vychádza z vývoja trhových cien. Do výpočtu ceny vstupujú ďalšie zložky ako napríklad distribučné tarify, odvod do jadrového fondu, tarifa za prevádzkovanie systému (podpora OZE a baní na Hornej Nitre). Ja pri celkovej cene odhadujem nárast od 7 do 9 percent.

Myslíte si, že regulačný úrad má v rukách dostatočné právomoci, aby aspoň čiastočne zjemnil vplyv nárastu veľkoobchodných cien elektriny či plynu na koncovú cenu?

Rozhodnutie o celkovej cene je v kompetencii úradu. Momentálne je veľmi ťažké sa k tejto téme vyjadriť, nakoľko začiatkom septembra došlo k navýšeniu jednej zložky ceny – tarify za prevádzkovanie systému. Tento jav môže predikovať ambície úradu hýbať s výslednou cenou.

Ja som presvedčený, že lepšie ako regulácia je voľný trh, ktorý by určoval výšku ceny. Keďže podnikanie na regulovanom trhu vytvára veľký ekonomický tlak, pretože regulácia nekompenzuje všetky činnosti slúžiace na obsluhu zákazníka. Na voľnom trhu by pravdepodobne došlo k narovnaniu týchto ekonomických defektov. Voľné trhové prostredie by prirodzeným spôsobom optimalizovalo ceny.

Ako vidíte vývoj cien pre priemyselných veľkých odberateľov, pre ktorých regulačný úrad ceny nestanovuje?

V prvom rade platí, že regulátor neschvaľuje iba ceny za dodávku komodity. Aj ostatné zložky cien ako napríklad distribúcia, prenos či tarifa za prevádzkovanie systému, sú predmetom regulácie. Ceny komodity sa v tejto skupine zákazníkov budú prispôsobovať trhovým podmienkam, to jest v budúcom roku naisto porastú. V prípade, ak mal zákazník dlhšie obdobie (2 až 3 roky) fixovanú cenu elektriny alebo plynu, je možné, že ho aktuálne ponuky dodávateľov prekvapia. Od roku 2016 cena elektriny stúpla v podstate dvojnásobne a plynu o niečo menej. Z dôvodu vysokej volatility cien a neistoty vývoja cien CO2 stále odporúčame pre možnosť dlhodobejšieho plánovania nákladov i v tomto čase uzatvárať viacročné kontrakty.

Budú sa meniť zmluvy s veľkými odberateľmi?

ZSE mení, respektíve uzatvára nové zmluvy s odberateľmi vtedy, ak platnosť pôvodnej zmluvy končí, respektíve ak počas platnosti odberateľ prejaví vôľu uzatvoriť nový kontrakt. Nemeníme a nevypovedáme jednostranne zmluvy ani v prípade, ak podľa súčasných trhových parametrov nie sú už pre našu spoločnosť najvýhodnejšie. Na trhu sa v poslednej dobe objavili podobné aktivity zo strany jednotlivých konkurentov, ktorí časť svojich zmlúv so zákazníkmi kvôli ich aktuálnej nevýhodnosti vypovedali. Obchodník sa do takejto situácie môže dostať v prípade, ak pri nákupe komodít príliš riskoval, prípadne ho odkladal na neskôr, kedy rastúce ceny už neumožnili dosiahnuť pozitívnu ekonomiku z takto uzatvorených zmlúv. Pravdepodobnosť toho, že sa veľký dodávateľ dostane do podobnej situácie, je vzhľadom na väčší počet zákazníkov, väčšie možnosti pri nákupe na burze a striktné pravidlá riadenia rizika, výrazne nižšia.

Čo by mali veľkí odberatelia urobiť, aby sa ich zvyšovanie cien energií dotklo najmenej?

Na výšku celkovej faktúry má vplyv viacero faktorov, ktoré nie je možné ovplyvniť, ako je cena komodity, prípadne regulované zložky ceny. Niektoré faktory však vie ovplyvniť aj samotný zákazník. Predovšetkým starostlivým výberom dodávateľa. Následne správnym načasovaním nákupu, respektíve správnym výberom produktu. V čase dynamického vývoja na energetickom trhu majú určite výhodu stabilné firmy s dobrým komoditným know-how, ktoré napríklad vedia poskytnúť trhové poradenstvo. Cena komodity však tvorí len 30 až 40 percent celkového účtu. Zákazník môže ušetriť aj tým, že celkovú spotrebu zníži. Dostatočne skúsený dodávateľ mu dokáže urobiť energetický audit spolu s plánom, ktorý prinesie reálne úspory a optimalizuje prípadné potrebné investície.

Majú sa zvyšovania cien energií obávať aj priemyselní odberatelia, ktorí majú podpísanú zmluvu s dodávateľom na viac rokov?

U stabilného a seriózneho dodávateľa nie je táto obava namieste, pretože ten si svoje záväzky aj v prípade aktuálne nevýhodného kontraktu splní. Ako som už spomínal, evidujeme prípady, kedy niektorí dodávatelia aktuálnu situáciu nezvládli. V tom lepšom prípade časť nevýhodných zmlúv vypovedajú, v horšom skončia svoje pôsobenie na trhu úplne a odberateľ si musí hľadať nového dodávateľa, alebo využiť inštitút dodávateľa poslednej inštancie.

Očakávate pre zvyšovanie cien energií, že veľkí odberatelia zvýšia svoju aktivitu pri hľadaní nových dodávateľov?

Samozrejme stúpajúce ceny komodít môžu zvýšiť záujem o túto nákladovú položku v spoločnostiach, kde energie tvoria významnú časť vstupov. Ide najmä o výrobné prevádzky. Na druhej strane, stúpajúce ceny komodít a pozitívny ekonomický vývoj v prípade niektorých podnikov zvyšujú atraktivitu investícií do zefektívnenia a zníženia energetickej náročnosti. Jednoducho preto, že investícia má pri vyšších cenách komodít kratšiu návratnosť. Stabilní dodávatelia sa aj z tohto dôvodu čoraz viac orientujú na poskytovanie komplexných energetických riešení.

„Nevyčistí“ sa podľa vás trh od neserióznych dodávateľov energií?

Zažili sme 6-ročné obdobie poklesu cien komodít. To nahrávalo špekulatívnemu a mnohokrát nezodpovednému správaniu sa niektorých dodávateľov, ktorí bez akéhokoľvek risk manažmentu odkladali nákupy komodít na posledné možné obdobie. V tomto prípade boli schopní ekonomicky ustáť situáciu na trhu. Za posledné 2 roky sa trh fundamentálne zmenil a zodpovedný prístup pri rozkladaní rizika do viacerých období sa z dlhodobého hľadiska vypláca. Tí dodávatelia, ktorí si neboli schopní nastaviť základné rizikové pravidlá, pravdepodobne svoje pôsobenie skončia. Vyčistenie trhu prospeje férovej konkurencii bez špekulatívnych ponúk. Zároveň zvýši istotu odberateľov v stabilitu dodávky počas celého zmluvného obdobia za stanovenú zmluvnú cenu, čo je pre zodpovedné plánovanie nákladov kľúčové.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom