SSD: Nezabudnite si orezať porasty pod elektrickým vedením

SSD
Ilustračné foto SSD

Zákon o energetike zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály.

Majitelia pozemkov sú stále povinní starať sa o porasty pod elektrickým vedením. Stredoslovenská distribučná (SSD) upozorňuje všetkých, ktorí majú na svojich pozemkoch vzdušné elektrické vedenia, aby dbali na svoju zákonnú povinnosť vypíliť alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre rastúce pod vedením alebo v jeho ochrannom pásme. Týka sa to najmä zastavaných území miest a obcí. Zákon o energetike k tomu zaväzuje súkromníkov, právnické osoby aj samosprávy.

„Medzi mnohými obyvateľmi dodnes pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov. Za strom, stavbu či skládku na súkromnom pozemku je zodpovedný jeho vlastník. Preto mu v prípade vypílenia či orezania stromu patrí všetko drevo,“ upozornil hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Zákon o energetike zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály. „Ide o opatrenia, ktoré sú nielen v záujme energetikov, ale aj samotných majiteľov pozemkov. Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny, ale aj požiar. Ohrozujú distribučnú sústavu, ale aj okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí,“ uviedol riaditeľ divízie Prevádzka a údržba energetických zariadení v SSD Radomír Rajčáni.

Stredoslovenská distribučná dáva do pozornosti možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chce majiteľ orezať dreviny. „Je ideálne vopred sa informovať o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas. Z praktického aj časového hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne viac majiteľov, napríklad z jednej ulice. Predídeme tak zbytočným odstávkam,“ konštatoval Rajčáni.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SSD Stredoslovenská distribučná