Poklepali základný kameň. Skupina MOL v Maďarsku buduje závod za vyše miliardu eur.

MOL Polyol základný kameň
Položenie základného kameňa nového závodu skupiny MOL. Zdroj: MOL

Skupina MOL spúšťa výstavbu svojej vyše miliardovej investície. V maďarskom meste Tiszaújváros totiž položili základný kameň komplexu na výrobu polyéterických polyolov. Závod bude uvedený do prevádzky v roku 2021. Do výstavby komplexu, ktorý vyprodukuje približne 200 000 ton polyolov ročne, investuje Skupina MOL 1,2 miliardy eur.

Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnil Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, Dr. Sami Pelkonen, generálny riaditeľ Chemical & Process Technologies spoločnosti thyssenkrupp Industrial Solutions, Ferenc Koncz, člen maďarského parlamentu, a Mihály Varga, minister financií Maďarska. Spoločnosť MOL Petrochemicals v Tiszaújvárose sa stane jedinou spoločnosťou v Maďarsku a celom regióne  strednej a východnej Európy s integrovaným hodnotovým reťazcom od ťažby ropy až po výrobu polyéterických polyolov používaných na výrobu plastov. Projekt výroby polyolov poskytne pracovné príležitosti pre 200 ľudí.

Historický projekt

Závod s predpokladaným začiatkom výroby v roku 2021 pritom predstavuje najväčší organický investičný projekt v histórii skupiny MOL. Suma investície pritom zahŕňa aj investičnú pomoc maďarskej vlády vo výške 131 miliónov eur vo forme daňových úľav a hotovostného investičného príspevku. Podľa odhadov skupiny MOL sa bude závod každoročne podieľať na hospodárskom výsledku pred zdanením, odpismi a úrokmi v rámci Skupiny MOL sumou približne 150 miliónov eur.

Polyol je významná a vyhľadávaná surovina využívaná v mnohých priemyselných odvetviach, od automobilovej výroby až po stavebníctvo a odevný priemysel. Petrochemický komplex v Tiszaújvárose bude na výrobu polyéterických polyolov využívať efektívne a ekologické technológie, ako je napríklad proces HPPO, teda výroba propylénoxidu z peroxidu vodíka, ktorý vyvinuli spoločnosti thyssenkrupp a Evonik.

Stručný prehľad o petrochémii Skupiny MOL

Skupina MOL rozširuje v súlade so svojou stratégiou 2030 svoj petrochemický hodnotový reťazec s cieľom stať sa popredným hráčom v oblasti chemického priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka širokej škále aplikačných možností predstavuje polyéterický polyol, ktorý je surovinou pre výrobu poyluretánových pien, hlavnú orientáciu petrochemického vývoja Skupiny MOL. Používa sa napríklad v automobilovom, stavebnom, obalovom aj nábytkárskom priemysle. Skupina MOL chce byť strategickým partnerom výrobcov polyuretánu v regióne prostredníctvom svojho plne integrovaného hodnotového reťazca, najmodernejšieho technologického zariadenia a vynikajúcich štandardov v oblasti služieb.

Silnejší v regióne

„Vďaka tomuto investičnému projektu sa Skupina MOL stane jedným z najvýznamnejších hráčov chemického priemyslu v regióne, pričom MOL bude jedinou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá bude zastrešovať celý hodnotový reťazec od ťažby ropy až po výrobu polyolov,“ uviedol Zsolt Hernádi. „Závod po uvedení do prevádzky v roku 2021 ďalej posilní pozíciu mesta Tiszaújváros v chemickom priemysle, nakoľko odborné zameranie a výrobná infraštruktúra môžu prilákať do tejto oblasti ďalších investorov.“

„Dnešok je významným krokom v transformácii chemického priemyslu v Maďarsku, ako aj pre spoluprácu medzi Skupinou MOL a spoločnosťou thyssenkrupp,” uviedol Dr. Sami Pelkonen. „Svojou Stratégiou 2030 Skupina MOL realizuje ambicióznu agendu rastu. Zaviazali sme sa túto stratégiu podporovať a prispieť svojimi technológiami a know-how k inovatívnemu a trvalo udržateľnému chemickému sektoru.”

Pokračovanie stratégie

Jedným zo základných pilierov Stratégie Skupiny MOL 2030 – Enter Tomorrow je rozšírenie petrochemického hodnotového reťazca spoločnosti a výroba produktov s vyššou pridanou hodnotou. Míľnikmi tejto stratégie sú závod na výrobu polyolov a závod na výrobu syntetického kaučuku, ktorý Skupina MOL vybudovala s japonskou spoločnosťou JSR. Závod už produkuje 60 000 ton styrén-butadiénového kaučuku vyrobeného roztokovou polymerizáciou (S-SBE), ktorý je celosvetovo veľmi vyhľadávaným chemickým produktom. Najdôležitejšou surovinou na výrobu S-SBR je butadién, ktorý vyrába Skupina MOL v závode uvedenom do prevádzky v roku 2015.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac než 40 krajinách, zamestnáva dynamický tím 26 000 pracovníkov na celom svete a má za sebou viac než 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Prieskumné a výrobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac než 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má výrobné aktivity vo 8 krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť 2 000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

O Industrial Solutions spoločnosti thyssenkrupp 

Obchodný útvar Industrial Solutions spoločnosti thyssenkrupp je popredným partnerom v oblasti inžinieringu, výstavby a servisu priemyselných závodov a systémov. Na základe viac než 200-ročných skúseností dodáva závody a komponenty na mieru pre zákazníkov v chemickom priemysle, vo výrobe priemyselných hnojív, cementárenskom, banskom a oceliarskom priemysle. Ako systémový partner automobilového sektora  vyvíja vysoko špecializované riešenia, ktoré spĺňajú individuálne požiadavky zákazníkov. Asi 15 000 zamestnancov na celom svete tvorí globálnu sieť s technologickým portfóliom, ktoré v maximálnej možnej miere zaručuje produktivitu a efektívnosť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zsolt Hernadi
Firmy a inštitúcie MOL Group