VOLEBNÝ ŠPECIÁL: Mochovce chcú dostavať všetky strany, o bezpečnosti blokov nepochybujú

Atómová elektráreň Mochovce
Atómová elektráreň Mochovce Slovenské elektrárne

Politické strany si už nevedia predstaviť Slovensko bez nových blokov Atómovej elektrárne Mochovce. Najsilnejšie politické strany zhodne tvrdia, že tretí a štvrtý mochovský blok sa už musia dostavať. O prípadnom navyšovaní rozpočtu dostavby Mochoviec, ktorý je v súčasnosti na úrovni 5,7 miliardy eur, už politické strany nechcú hovoriť, za istých okolností by však niektoré strany s navyšovaním rozpočtu ešte súhlasili. Za meškaním dostavby Mochoviec vidia politici hlavne neodbornosť a neprofesionálnosť talianskej spoločnosti Enel, ktorá bola počas väčšiny času dostavby majoritným akcionárom Slovenských elektrární. Všetci politici sú presvedčení, že nové jadrové mochovské bloky budú v prvom rade bezpečné.

SMER-SD, OĽaNO a ĽS Naše Slovensko

„Súkromný väčšinový taliansky vlastník manažérsky dlhodobo nezvládol tak zložitú stavbu a štát ako menšinový akcionár prišiel o kontrolu nad riadením spoločnosti. Až pod tlakom štátu bola vyvodená priama aj osobná zodpovednosť a tretí blok konečne stojí pred dokončením,“ povedal pre portál vEnergetike.sk vedúci tlačového oddelenia strany SMER-SD Ján Mažgút. Podľa najsilnejšej politickej strany, pre spustenie nových blokov je však prvoradá bezpečnosť, preto o tom musí rozhodnúť najvyššia autorita, Úrad jadrového dozoru. „Rozhodnutie stavať Mochovce bolo pre Slovensko strategicky správne. Staneme sa exportérmi elektrickej energie, ktorej bude potrebné stále viac. Pomôže nám to, aby sa Slovensko stalo čistejšou a ekologickejšou krajinou. S dobudovaním Mochoviec sa staneme špičkou pri výrobe bezuhlíkovej elektriny medzi krajinami EÚ,“ konštatoval Mažgút.

„Podporíme bezpečné a rýchle spustenie tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Vzhľadom na náklady a budúce výnosy je to v tomto momente už nevyhnutné,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Eduard Heger z hnutia OĽaNO. Navyšovanie rozpočtu pre dostavbu Mochoviec si však hnutie už nevie predstaviť. „Sám generálny riaditeľ garantoval, že peniaze, ktoré doteraz boli alokované do dostavby elektrárne Mochovce, budú dostatočne na dostavbu elektrárne stačiť. Vychádzame z tohto tvrdenia, a preto žiadne navyšovanie neprichádza do úvahy,“ zdôraznil Heger. OĽaNO hodnotí stavbu ako veľmi predraženú a zle manažovanú. „Práve zlý manažment je za veľkým oneskorením a rapídnym navýšením ceny,“ myslí si Heger.

ĽS Naše Slovensko si podľa svojho podpredsedu Martina Beluského vie v opodstatnených prípadoch predstaviť aj ďalšie navyšovanie rozpočtu dostavby Mochoviec. Aj táto politická strana jednoznačne podporuje dokončenie nových jadrových blokov. Za meškaním dostavby vidí strana nielen neodbornosť talianskej spoločnosti Enel, ale hlavne tunelovanie.

Za Ľudí, PS/Spolu a SME Rodina

„Ak sa pozrieme do budúcnosti, tak za súčasných okolností je pravdepodobne jediným ekonomicky efektívnym riešením dokončenie investície a uvedenie do prevádzky,“ povedal pre portál vEnergetike.sk člen predsedníctva strany Za Ľudí Marek Antal. Podľa strany však táto investícia nespĺňa základné kritéria ekonomickej návratnosti. „Dokončením investície a uvedením do prevádzky sa docieli len čiastočná návratnosť už investovaných zdrojov. Absolútnou podmienkou však musí byť prevádzková bezpečnosť nových jadrových blokov. Pre budúcnosť, celý príbeh výstavby či dostavby blokov môže poslúžiť ako prípadová štúdia, ako sa to robiť nemá,“ doplnil Antal. Strana Za Ľudí v prípade úspechu vo voľbách plánuje za štát vymenovať krízového manažéra, ktorý by dozeral a upozorňoval na nesúlad s plánom dostavby Mochoviec.

„Dostavbu oboch blokov považujeme za danej situácie za najoptimálnejšie riešenie. Samozrejme pod podmienkou, že budú dodržané a splnené bezvýhradne všetky bezpečnostné požiadavky,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk energetický expert koalície PS/Spolu Karel Hirman. Prípadné navyšovanie rozpočtu dostavby Mochoviec musí byť detailne zdôvodnené. „Ak bude potrebné urobiť ďalšie bezpečnostné a technické opatrenia, ktoré vyplynú z kontrol ÚJD SR a medzinárodných inštitúcií, tak budeme súhlasiť,“ podotkol Hirman, ktorý by v prípade volebného úspechu jeho koalície presadzoval hĺbkový a komplexný audit celého procesu dostavby mochovských blokov.

O tom, že tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce treba uviesť do prevádzky je presvedčené aj hnutie SME Rodina. „Treba však dbať, aby boli v každom prípade dodržané zásady jadrovej a radiačnej bezpečnosti,“ povedal pre portál vEnergetike.sk expert hnutia Michal Janíček. Štvrtý blok však podľa hnutia treba ešte posúdiť. „Nie však politicky, ale treba objednať profesionálov, ktorí zhodnotia v akom stave je rozostavanosť. Štvrtý blok je momentálne v takom štádiu rozostavanosti, že do prevádzky sa môže uviesť o dva až tri roky po spustení tretieho bloku,“ dodal Janíček. Navýšenie rozpočtu dostavby by už podľa neho pravdepodobne nepodporili. „Pokiaľ sa nič radikálne neudeje, sme proti navyšovaniu rozpočtu,“ zdôraznil Janíček. Pri dostavbe bola podľa hnutia na začiatku urobená chyba zo strany väčšinového vlastníka (talianska spoločnosť Enel – poz.red.), keď zavrhol systém dostavby s generálnym dodávateľom. „Týmto spôsobom boli stavané všetky jadrové elektrárne v Československu a podľa mojich informácií aj na svete. Najväčšou slabinou celého projektu, okrem realizačných bariér medzi realizátorom a generálnym dodávateľom, sú aj byrokratické bariéry, ktoré nezmyselne posúvajú a priam znemožňujú dostavbu,“ konštatoval Janíček s tým, že o bezpečnosť nových jadrových blokov sa neobáva.

SaS, SNS a Dobrá voľba

Timlíder pre energetiku strany SaS Karol Galek je taktiež za dostavby nových jadrových blokov v Mochovciach, avšak za podmienky dodržania všetkých bezpečnostných, environmentálnych a technologických predpisov. Rozpočet dostavby sa podľa neho už nesmie navyšovať na úkor štátu a daňoví poplatníci na dostavbu Mochoviec už nesmú doplatiť ani jediným centom. „Za dostavbu je zodpovedný taliansky Enel a musí za to prevziať plnú zodpovednosť,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Galek s tým, že za neustálym posúvaním termínov dostavby je predseda strany SMER-SD Robert Fico. „Najväčšie maslo na hlave má Robert Fico, ktorý do ich dostavby dotlačil talianskeho akcionára Enel, hoci dobre vedel, že s výstavbou jadrových zariadení nemajú žiadne skúsenosti,“ zdôraznil Galek. Druhým dôvodom meškania dostavby je podľa neho nepochopiteľná dohoda prednostného využitia dividend Slovenských elektrární na dostavbu Mochoviec, ktorá z nich urobila „bezodný mešec potras sa, najmä na úkor štátu“. „Taktiež nemalú “zásluhu“ na tom má aj absencia definície generálneho dodávateľa stavby, či dlhodobý nezáujem štátu ako akcionára v Slovenských elektrárňach,“ konštatoval Galek, ktorý je presvedčený, že pokiaľ bloky nebudú bezpečné, povolenie na ich uvedenie do prevádzky Úrad jadrového dozoru nevydá.

Slovenská národná strana (SNS) je presvedčená, že Mochovce treba jednoznačne dostavať. „Energetickú sebestačnosť sme dosiahli prvýkrát v histórii v roku 1998 uvedením prvého bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky a stratili sme ju neodôvodneným, a pre ekonomické a bezpečnostné záujmy SR mimoriadne škodlivým odstavením elektrárne V1,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Tibor Mikuš z SNS. Tempo prác na dostavbe je podľa neho dôsledkom nesprávnej privatizácie a pôsobenia väčšinového vlastníka pri riadení tohto projektu. „Treba si uvedomiť, že prvý blok v Mochovciach sme úspešne uviedli do prevádzky v roku 1998, odvtedy funguje bezpečne a spoľahlivo. Dobudovávanie blokov toho istého typu v danej lokalite je, zjednodušene povedané, iba „opakovaním“ predchádzajúcich projektov, sprevádzané obyčajne ďalšími bezpečnostne menej významnými opatreniami,“ podotkol Mikuš. Aj člen SNS je presvedčený, že nové mochovské bloky budú bezpečné a spoľahlivé.

Bezpečnosť atómovej elektrárne a navyšovanie výdavkov nemôže byť podľa strany Dobrá voľba otázkou viery, ani dôvery, ale meraní, výpočtov a posúdenia nielen súčasného stavu, ale aj našich záväzkov a adaptácia na klimatické zmeny. „Čo sa týka samotnej dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, tak sme toho názoru, že do výstavby týchto blokov už bolo investovaných množstvo finančných prostriedkov a je potrebné tieto bloky, pri dodržaní všetkých bezpečnostných parametrov, dokončiť a spustiť do prevádzky,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová.

Portál vEnergetike.sk oslovil k tejto téme 11 najsilnejších politických strán podľa ostatných volebných preferencií. Strany KDH a Most-Híd ani po urgencii svoje odpovede neposlali.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie politické strany