Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži, poisťovňa by mala o nároku rozhodnúť automaticky

Koronavírus, peniaze
Podnikatelia žiadali vládu predovšetkým o zjednodušenie podmienok pomoci, nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže spojenej so schémami pomoci. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája tohto roka. Vyplýva to z vládou schváleného nariadenia, podľa ktorého sa o dva mesiace predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Ak sú poistenci naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, začne im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca tohto roka. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku automaticky, teda bez podania žiadosti o toto predĺženie. „Znamená to, že dávku v nezamestnanosti môžu poistenci poberať ďalšie dva mesiace, od 19. marca 2021 do 18. mája 2021, ak budú nepretržite evidovaní na úrade práce,“ uviedla poisťovňa.

O predĺženie obdobia treba požiadať

Ak poistenci nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce. O predĺženie podporného obdobia musia požiadať buď prostredníctvom úradu práce požiadaním o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie, alebo požiadať Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Dávku budú môcť následne poberať odo dňa evidencie na úrade práce, maximálne do 31. mája tohto roka. Ako príklad poisťovňa uvádza poistenca, ktorý bude opätovne zaradený do evidencie 15. apríla tohto roka a požiada o dávku v nezamestnanosti. Tomuto poistencovi sa podporné obdobie predĺži od 15. apríla do 31. mája tohto roka.

Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je podľa poisťovne potrebné v prípadoch, keď je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia vlády a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, ale o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal.

Poisťovňa môže rozhodnúť aj automaticky

„V takomto prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo na tlačive Sociálnej poisťovne Žiadosť o dávku v nezamestnanosti dávka priznaná od 19. marca 2021 na dva mesiace. Osobitné tlačivo žiadosti o predĺženie podpory sa nepripravuje,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie v nezamestnanosti po účinnosti nariadenia vlády, teda 20. marca až 30. mája tohto roka, a budú naďalej vedení v evidencii na úrade práce, začne podporné obdobie opätovne plynúť odo dňa nasledujúcom po uplynutí podporného obdobie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa rozhodne o ich nároku automaticky.

„Napríklad, ak má poistencovi uplynúť 6-mesačné obdobie poberania dávky 30. apríla 2021 a stále bude evidovaný na úrade práce, podporné obdobie mu Sociálna poisťovňa predĺži do 31. mája 2021,“ tvrdí poisťovňa. Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji tohto roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa