Na začiatku pandémie prepustili 250 ľudí, teraz nevedia nasýtiť dopyt. Oživenie v priemysle je vidieť všade, tvrdí šéf Embraco

Kandra

Spoločnosť Embraco Slovakia pôsobí v Spišskej Novej Vsi od roku 1999, zameriava sa na výrobu kompresorov a kondenzačných jednotiek. V súčasnosti zamestnáva približne 2 150 pracovníkov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Spiši.

Kým koronakríza väčšine podnikov uškodila, generálny riaditeľ slovenského závodu Embraco Tomáš Kandra v rozhovore po portál vPriemyslie.sk tvrdí, že im priniesla veľmi radikálne oživenie dopytu.

V prvej vlne síce museli pre pokles objednávok a nedostatok materiálu prepustiť 250 zamestnancov, no o pol roka zaznamenali nárast dopytu po svojich výrobkoch, ktorý doteraz nie sú schopní uspokojiť. 

Prvá vlna pandémie vám spôsobila pokles objednávok a prepúšťali ste zamestnancov. Už vlani v októbri ste ale hľadali nových pracovníkov. Vďaka čomu nastal ten obrat?

Samozrejme, ako všetky firmy, aj nás zasiahla kríza spôsobená pandémiou. Rozdelil by som ju na dve časti. Prvá bola spôsobená hlavne nedostatkom surového materiálu. Ohrozenie prišlo vo februári 2020, súviselo s Čínou, kde pandémia udrela ako prvá. V marci až apríli sa to dotklo dodávateľov z krajín ako Taliansko. V tom období bol síce dopyt stále silný, ale v princípe, kvôli nedostatku materiálu, sme museli závod odstaviť na dva týždne, na rozhraní apríla a mája.

Následne na to prišla ďalšia vlna, ktorá znamenala pokles dopytu. Aj keď sme sa snažili výrobu udržať, znamenala pre nás každý mesiac odstávku na jeden až dva týždne. To sa opakovalo od apríla do júna, keď sme dospeli k záveru, že musíme niekoľkých zamestnancov prepustiť a znížiť výrobné kapacity.

Prvé oživenie prišlo v auguste až septembri. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o dvoch vlnách. Prvá súvisela s nárastom dopytu po výrobkoch domáceho chladenia, potom nasledovalo aj komerčné chladenie.

Zhodou okolností kríza v tomto segmente priniesla veľmi radikálne oživenie dopytu, a nám to pomohlo.

Čomu pripisujete takýto opätovný nárast dopytu?

V prípade výrobkov domáceho chladenia to podľa mňa súviselo s tým, že mnoho zákazníkov sa počas pandémie začalo správať inak. Servisy a obchody boli pozatvárané. Ľudia, hlavne v západnej Európe, trávili oveľa viac času doma. To znamenalo, že oveľa viac nakupovali stravu, varili a, samozrejme, skladovali výrobky, na ktoré sú chladničky a mraziarenské boxy potrebné.

Zhodou okolností kríza v tomto segmente priniesla veľmi radikálne oživenie dopytu, a nám to pomohlo. Oživenie bolo už v druhej polovici leta markantné. Odvtedy sme vyrábali na plné kapacity a robíme tak aj doteraz. V samotnom komerčnom chladení prišiel nárast v októbri až novembri. Dá sa povedať, že druhá vlna pandémie nemala dopad na samotných dopyt po našich výrobkoch.

Ako je to v súčasnosti?

Od konca minulého roka je dokonca dopyt na takej úrovni, že nie sme schopní ho ani uspokojiť. Musíme aj nejaké množstvo objednávok oddialiť či nevyrobiť vôbec.

Dalo by sa povedať, že vám vlastne pandémia nahrala do karát?

V domácom chladení určite. V komerčnom, z titulu z rôznych komerčných aplikácií, ktoré sa využívajú aj pre viaceré hygienické či medicínske účely, vidíme radikálny nárast. Tento priemysel z dôvodu pandémie narástol.

Koronakríza nebolo prvé kritické obdobie od otvorenia závodu na Spiši. Aj v rokoch 2008-2009 vás zasiahla hospodárska kríza. Aj vtedy sa vám podarilo vrátiť situáciu s výrobou a zamestnanosťou do „normálu“ za krátky čas?

Áno, to bolo tiež veľmi rýchle. Na začiatku bol prepad dopytu veľmi vysoký. Museli sme vtedy znížiť výrobu na približne 30 percent a prepustiť asi pätinu zamestnancov. Hneď na to už dopyt narástol a prakticky sme nabehli na plnú výrobu. Všetkých zamestnancov sme prijali naspäť do zamestnania. Samozrejme, doba bola vtedy iná. Nezamestnanosť v našom okrese bola niekde na úrovni 15 percent. Pri súčasnej kríze je nezamestnanosť na úrovni desať percent. Množstvo voľných kapacít a zamestnancov bolo vtedy o niečo väčšie a aj nájdenie zamestnancov bolo oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Ste v regióne jedným z najväčších zamestnávateľov. Aká je v tomto roku aktuálna situácia so zamestnanosťou vo vašom závode, keď už nemusíte viac prepúšťať?

Viacerých z prepustených zamestnancov v minulom roku sme prijali späť. Dopyt však stále rástol a rastie, iba od januára sme prijali ďalších približne 250 zamestnancov. V súčasnosti stále nemáme úplne naplnené kapacity, hľadáme približne do 100 zamestnancov. Momentálne je situácia veľmi pozitívna, pretože nárast dopytu je na úrovni 20 percent oproti minulému roku. Dá sa povedať, že v tomto roku sme ako fabrika kapacitne vypredaná.

Zamestnancov potrebujeme a určite budeme hľadať nových. Samozrejme, situácia je úplne nevyspytateľná. Sú tu obrovské problémy s logistikou, prepravnými kapacitami, ale aj surovým materiálom. To nám dáva určitú úroveň neistoty, no na druhej strane u nás vzbudzuje pocit, že musíme byť veľmi flexibilní. Často musíme meniť výrobné plány, výrobu prispôsobovať tomu, aké materiály máme k dispozícii. Takže situácia je z pohľadu zamestnanosti veľmi stabilná, ale veľmi nestabilná z pohľadu dodávok materiálu a logistiky.

Najväčší problém je, samozrejme, s kvalifikáciou ľudí.

Ak ste spomínali zložitosť hľadania nových zamestnancov v súčasnosti, čo je konkrétnym problémom?

Najväčší problém je, samozrejme, s kvalifikáciou ľudí. Tým, že sme strojárska firma, hľadáme hlavne ľudí, ktorí majú technické zameranie, či už je to strojárenské alebo elektrotechnické. Potrebujeme aj ľudí, ktorí sú schopní čítať výkresovú dokumentáciu, obsluhovať zariadenia. Máme mnoho moderných zariadení, ktoré sú výsledkom automatizácie.

Na druhej strane musím povedať, že ľudí na mnohé pozície sme si schopní vytrénovať. Máme na to aj tréningovú miestnosť, kde ich vieme zaučiť. Určite by ale pre nás bolo komfortnejšie, ak by sa nám podarilo získať väčšie množstvo zamestnancov, ktorí sú na oveľa vyššej úrovni z pohľadu kvalifikácie.

Do akej miery sú teda v regióne k dispozícii ľudia, akých potrebujete?

Momentálne hľadáme hlavne ľudí na pozíciu operátor výroby. Naša cieľová skupina sú hlavne ľudia z nášho regiónu. Neznamená to, že iba zo Spišskej Novej Vsi, mám na mysli región Spiša. Nezamestnanosť je tu na úrovni 10 percent. Ak hľadáme ľudí v horizonte 50 kilometrov od našej firmy, stále by tu mal byť dostatok potenciálnych zamestnancov, ktorí môžu nastúpiť a sú k dispozícii. Nemôžem povedať, že je jednoduché ich nájsť, vyžaduje si to značné úsilie. Pracujeme na ďalších aktivitách, ako nejakým spôsobom osloviť zamestnancov a dostať ďalších do firmy.

Čo považujete možno za vašu konkurenčnú výhodu pri získavaní zamestnancov?

Sme veľká firma, súčasť medzinárodného koncernu Nidec, a najväčší výrobca motorov na svete, teda dávame určitú stabilitu. Naši zamestnanci majú z pohľadu kariérneho rastu veľké možnosti. Máme a mali sme v minulosti niekoľko členov manažmentu, ktorí sa vypracovali z operátorskej úrovne až na vrcholových manažérov firmy. Tiež viacerí zamestnanci v nižšom manažmente sa na svoje pozície vypracovali z pozícií operátorov a výrobných pozícií.

Sme výrobný závod, ktorý je naozaj vertikalizovaný. To znamená, že produkt si vyrábame od drobných komponentov až po finále. Ponúkame preto široké možnosti uplatnenia. Okrem toho zastrešujeme všetky možné administratívne procesy, ktoré sa v priemysle dajú, či už je to kvalita, logistika, alebo silný vývoj a výskum, jeden z najväčších v rámci Slovenska.

Hovoríte o stabilite a pozitívach práce vo vašom závode. V minulosti tu však boli aj štrajky odborárov v súvislosti so mzdovou politikou závodu. V roku 2018 sa vám napokon podarilo dohodnúť. Podarilo sa splniť dohodu aj v minulom, hospodársky náročnom roku?

Áno, podpísali sme kolektívnu zmluvu na štyri roky v roku 2018, a mzdovú politiku na dva roky, ktorú každý rok prehodnocujeme. Na základe dohody s našimi zamestnancami aj s odborovými zväzom zvyšujeme platy každý rok. Dokonca sme ich zvýšili aj v roku 2020 a 2021, keď hospodárske výsledky firmy, hlavne za minulý rok, neboli dostatočné a mali sme krízu. Zvýšenie nebolo malé, len plošné navýšenie pre každého zamestnanca bolo na úrovni 95 eur za posledné dva roky, plus ďalšie individuálne zvýšenia a bonusy.

Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou našich zamestnancov a našou konkurencieschopnosťou.

Ako vidíte mzdovú politiku spoločnosti do budúcnosti, aj vzhľadom na krízové obdobie?

Teraz nás čaká vyjednávanie ďalšej kolektívnej zmluvy, ďalšej mzdovej politiky. Stále chceme byť konkurencieschopní. Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou našich zamestnancov a našou konkurencieschopnosťou smerom k trhu, pretože väčšina našich konkurentov pôsobí práve v nízkonákladových krajinách, ako sú Čína, Brazília a Mexiko.

Hospodárske výsledky firmy podľa vašich slov vlani neboli dostatočné. Čo to znamená, s akým výsledkom ste teda rok 2020 ukončili?

Náš obrat v roku 2020 bol na úrovni 219 miliónov eur, počet vyrobených produktov 4,8 milióna. Oproti roku 2019 to predstavuje pokles o približne osem percent. Nebolo to síce to, čo sme plánovali, no s výsledkami za rok 2020 sme v konečnom dôsledku spokojní.

Hospodárenie spoločnosti Embraco Slovakia

rok 2017: 8,3 milióna eur

rok 2018: 8,1 milióna eur

rok 2019: 18,1 milióna eur

rok 2020: firma nezverejnila

Zdroj: Finstat

Poberali ste v snahe o reštart aj pandemickú pomoc od štátu?

Áno, v mesiacoch, keď bol náš pokles objemov najvýraznejší, sme požiadali o pandemickú pomoc od štátu.

Niektorí podnikatelia sa sťažovali, že proces získania finančnej pomoci trval dlho či bol plný byrokracie. Aká je vaša skúsenosť? Pomohla finančná injekcia?

Celkovo sú naše skúsenosti s procesom štátnej pandemickej pomoci pozitívne. Nestretli sme sa so žiadnou náročnou byrokraciou či zdĺhavým čakaním na vyplatenie. Po zaslaní žiadosti nám prišli finančné prostriedky na účet v priebehu nasledujúcich dní. Táto injekcia nám preto veľmi pomohla presne vtedy, keď sme to potrebovali a dokázali sme tak udržať čo najviac pracovných miest.

Objednávky vám v porovnaní s rokom 2019 poklesli. Vaša spoločnosť však avizovala, že v tomto roku plánuje výrobu oživiť a výrazne navýšiť. Spomínali ste nárast dopytu o 20 percent, bude to teda pre vás dobrý rok?

Tento rok je z pohľadu objednávok aj výroby veľmi pozitívny. Áno, množstvo objednávok, ktoré máme, sú o 20 percent vyššie ako minulý rok. Dá sa povedať, že ak tento rok skončíme na základe predpokladaných objednávok, ktoré máme, alebo z pohľadov, ktoré máme, tak to môže byť najsilnejší rok v histórii tejto firmy za celých 23 rokov. Myslím si ale, že oživenie v priemysle je viditeľné všade, aj v rámci Európy.

Dalo by sa povedať, že ak by ste ostali pri výrobkoch pre komerčnú sféru a nezamerali sa v minulosti na výrobky pre domácnosti, pandémiu a s ňou spojenú krízu by ste neprežili, či nezvládli tak ľahko?

Určite nám domáce chladenie z pohľadu objemu pomáha, pretože ide o výrobu, ktorá je vysokoobjemová. Nedovolím si povedať, že by sme neprežili. Myslím si skôr, že by sme mali väčšie ťažkosti.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Tomáš Kandra
    Firmy a inštitúcie Embraco Slovakia