Podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby sú neaktuálne, ministerstvo hospodárstva chystá zmeny

Euro, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo hospodárstva SR chce upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb.

Do medzirezortného pripomienkového konania už predložilo novelu zákona o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti.

Žiadosti by mali ísť elektronicky

Aktuálne znenie legislatívny totiž podľa rezortu dostatočne nereflektuje význam miestnej infraštruktúry v priemyselných zónach, ktorá sa stáva čoraz dôležitejším faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutie investorov umiestniť investíciu v priemyselnej zóne. Zmeny by v prípade schválenia mali platiť od začiatku budúceho roka.

„Málo prehľadné a miestami nejednoznačné podmienky poskytnutia dotácie vytvárajú pre samosprávy komplikácie nad rámec zložitej úlohy prilákania investora do priemyselnej zóny,“ konštatuje ministerstvo.

Hlavným cieľom novely je teda upraviť podmienky poskytovania dotácií v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón.

Vedľajším zase zavedenie elektronických žiadostí o poskytnutie dotácie, zapracovanie bežných zmien týkajúcich sa ostatných účelov dotácií a úpravy reagujúce na stav v oblasti banských činností.

Chystajú niekoľko noviniek

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zahrnutie dvoch nových účelov použitia dotácie, a to preložka elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu.

Ďalej je to zahrnutie odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou zmenou doterajšieho účelu dotácie, ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie, či pridanie novej kategórie úloh, na plnenie ktorých môže obec alebo vyšší územný celok žiadať dotáciu.

Novinkou by malo byť aj vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou aj mimo výzvy a úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR