Do Babysitting day sa zapojilo 500 škôl, skloňuje sa štrajk

Interiér triedy počas zápisu prvákov na Základnej škole SNP v Bratislave. Bratislava, 13. február 2015. Foto: SITA/Robert Tappert

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) – Do protestnej akcie s názvom Babysitting day sa vo štvrtok zapojilo približne 500 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Pre agentúru SITA to povedal Vladimír Crmoman z Iniciatívy bratislavských učiteľov. V porovnaní s novembrovou akciou Deň zdravia – Učiteľská kvapka krvi, počas ktorej učitelia išli darovať krv, alebo navštívili lekára a viacero škôl ostalo zatvorených, sa tak počet zapojených škôl zdvojnásobil.

Platy učiteľov sú porovnateľné s platmi opatrovateliek

Crmoman ďakuje učiteľom, ktorí sa do Babysitting day zapojili. Ako uviedol, od viacerých škôl dostali spätnú väzbu, že sa na tomto „Dni varovania“ nezúčastnia, lebo chcú tvrdšie akcie. Crmoman pritom dodal, že sa medzi učiteľmi skloňuje aj slovo štrajk. Momentálne však podľa neho čakajú na reakciu vlády v súvislosti s otázkami, ktoré jej poslala Slovenská komora učiteľov. K prípadnému štrajku Crmoman uviedol, že by mohol byť už v januári, treba však koordináciu viacerých organizácií, ktoré pôsobia v školstve.

Učitelia akciou Babysitting day upozorňujú na to, že štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie. Hovoria pritom, že ich platy sú porovnateľné s platmi opatrovateliek detí. Učitelia sa tak vo štvrtok v školách zamerajú najmä na výchovnú činnosť a so žiakmi sa budú viac hrať ako učiť.

Učiteľ Branislav Kočan poukazuje aj na množstvo úloh, ktoré musia učitelia popri vzdelávaní a výchove zvládnuť. Ako príklad spomenul hodnotenie práce žiaka, prípravu na hodiny, tvorenie testov, školských vzdelávacích programov, komunikáciu s rodičmi, organizovanie výletov či písanie europrojektov a vedenie dokumentácie. Kvalitný učiteľ teda podľa neho robí denne viac ako 7,5 hodiny.

Porušujú učitelia pracovnú disciplínu?

Ministerstvo školstva v reakcii na Babysitting day uvádza, že niektorí učitelia pri tejto aktivite môžu porušovať pracovnú disciplínu. V pracovnom čase je totiž učiteľ povinný robiť priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. „Má teda vykonávať činnosti podľa dojednaného druhu práce v pracovnej zmluve a ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené v pracovnom poriadku. Vykonávanie činnosti „babysitting“, teda varovanie detí, nie je náplňou práce učiteľa, nie je priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ani ostatnou činnosťou súvisiacou s pedagogickou prácou učiteľa,“ dodáva hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ak si učiteľ počas riadnej pracovnej doby neplní svoj základný úväzok výchovno-vzdelávacou činnosťou, zamestnávateľ to môže považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Takéto porušenie pracovnej disciplíny pritom musí podľa ministerstva riešiť zamestnávateľ – riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ, teda obce, mestá a samosprávne kraje. Ministerstvo sa zároveň ohradzuje proti výrokom, že učiteľ má plat ako opatrovateľka detí. Pri výpočtoch totiž podľa rezortu treba zohľadniť fakt, že učitelia majú 37,5 hodinový pracovný týždeň. „Ak by sme vydelili len ten najnižší priemerný plat, priemerným mesačným pracovným časom 163 hodín (pri 40-hodinovom úväzku je priemerný mesačný pracovný čas 174 hodín), dostaneme hodinovú mzdu 5,77 eura. Rozhodne to teda nie je suma 3,90 eura ako odznieva v niektorých médiách,“ dodáva Dupaľová Ksenzsighová.

Učitelia vyzvali vládu na zvýšenie platov o 140 eur

Slovenská komora učiteľov vyzvala 21. októbra vládu SR, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou komory učiteľov je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Vladimír Crmoman
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR