Generálna prokuratúra odmietla novelu vysokoškolského zákona ako celok, vláda by mohla prevziať kontrolu

Podľa GP SR návrh zákona v predloženej podobe nezohľadňuje predchádzajúcu diskusiu zástupcov štátu s akademickou obcou. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Generálna prokuratúra SR (GP SR) odmietla návrh novely zákona o vysokých školách ako celok. Navrhuje, aby predkladateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh zákona prepracoval a opätovne ho predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová uviedla, že prokuratúra tak urobila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu vysokoškolského zákona, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu predložilo koncom októbra.

Tökölyová dodala, že GP SR rešpektuje oprávnenie štátu a príslušného ministerstva pre oblasť školstva navrhovať zmeny právnej úpravy. Zároveň však zastáva názor, že zásadné systémové zmeny by mali byť vykonané na základe analýzy aktuálneho stavu a identifikácie jeho nedostatkov, ako aj prerokovania cieľov navrhovaných zmien s tými, ktorých sa dotýkajú.

Návrhu vytkli viacero bodov

Podľa GP SR návrh zákona v predloženej podobe nezohľadňuje predchádzajúcu diskusiu zástupcov štátu s akademickou obcou.

„Ak chceme dosiahnuť synergické fungovanie systému štátnej správy vysokého školstva a systému akademickej samosprávy vysokých škôl, je vhodné zasahovať do kreovania, postavenia a činnosti rektorov, správnych rád a fakúlt vysokých škôl až na základe výsledkov takejto diskusie a v súlade s nimi,“ zhodnotila.

Ako ďalej vysvetlila, návrh zákona predpokladá, že správna rada bude rozhodovať o zásadných veciach vysokých škôl, ako je voľba a odvolanie rektora, rozpočet či nakladanie s majetkom vysokej školy, pričom polovica jej členov je nominovaná ministrom školstva, ktorý ich môže kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

Akademická sloboda by mohla byť ovplyvnená

GP SR preto vyjadrila vo svojom stanovisku obavu, že prijatím navrhovanej právnej úpravy by výkonná moc cez svojich nominantov v správnej rade získala kontrolu nad zásadnými rozhodnutiami, ktoré sú dnes základmi akademickej samosprávy vysokých škôl.

Vníma, že tento krok by mohol negatívne ovplyvňovať akademickú slobodu na slovenských vysokých školách. Z daných dôvodov navrhovanú právnu úpravu považuje za popretie podstaty akademickej samosprávy, a tým aj demokratického charakteru verejných vysokých škôl ako verejnoprávnych a zároveň samosprávnych inštitúcií združujúcich členov akademickej obce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana Tökölyová
Firmy a inštitúcie GP Generálna prokuratúra SRMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR