Ministerstvo školstva dostalo pokutu za informatizačný projekt, sankcie prekročili milión eur

Foto: ilustračné, Getty Images

Úrad pre verejné obstarávanie uložil rezortu školstva pokutu za porušenie zákona vo výške takmer 251-tisíc eur. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková s tým, že ide o sankciu v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu musí uhradiť už druhú pokutu pri tomto projekte. Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval porušenie zákona už v auguste minulého roka.

Pokračovali v protiprávnom konaní

Celkovo sankcie prekročili milión eur. „Úrad pre verejné obstarávanie uložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu vo výške 250 899,07 eura za zákazku Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky EDUNET_SK. Rozhodnutie o pokute zo dňa 10. septembra tohto roka nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok, 26. septembra. V tejto zákazke úrad uložil MŠ SR v poradí už druhú pokutu,“ informovala Zvončeková.

V poradí druhú pokutu uložil úrad MŠ SR za to, že pokračuje v protiprávnom konaní, čo znamená, že využíva služby podľa zmluvy uzavretej v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Prvú pokutu z augusta minulého roka uložil úrad za to, že rezort školstva uzavrel zmluvu o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., postupom priameho rokovacieho konania bez splnenia podmienok na jeho použitie.

Požiadavka nebola definovaná zrozumiteľne

Zákazka na zabezpečenie centrálneho internetového pripojenia pre školy – Infovek 2 je predchodcom zákazky Edunet. Zákazka Edunet rovnako prešla posudzovaním kontrolórmi úradu, ktorí v konaní o námietkach rozhodli, aby ministerstvo školstva túto súťaž zrušilo. Úrad teda vyhovel námietke, ktorej podstatou bolo, že požiadavka na maximálne ceny nebola v súťažných podkladoch definovaná dostatočne zrozumiteľne. Ministerstvo školstva sa voči rozhodnutiu o zrušení súťaže Edunet odvolalo na Radu ÚVO. Tá konštatovala, že projekt je v poriadku a ministerstvo školstva môže s víťaznou spoločnosťou podpísať zmluvu.

Predseda úradu Miroslav Hlivák nebol stotožnený s rozhodnutím Rady a ako predseda Rady ÚVO hlasoval proti takémuto právnemu názoru. „Keď sa prípad dostal na radu, stotožnil som sa s názorom prvostupňového rozhodnutia úradu, ktorý nariadil súťaž zrušiť. Rada je však kolektívny orgán a nadpolovičná väčšina členov rady, ktorí hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia, rozhodla v súťaži pokračovať. Ja som vtedy pri hlasovaní bol proti takémuto rozhodnutiu.” pripomenul v stanovisku predseda úradu Miroslav Hlivák.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR