Ministerstvo školstva plánuje zlepšiť prácu s mládežou, posilní aj mládežnícky parlament

Foto: ilustračné, Thinkstock.

Práca s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa posilní.

Vyplýva to z novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v stredu schválila vláda.

Vznik Moderného centra mládeže

Novelou sa má zabezpečiť efektívnejšia medzirezortná a medzisektorová spolupráca aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Ministerstvo školstva chce vďaka novele flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj ich participácie a angažovanosti pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.

Novela zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré sú dôležité pre rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky. Vznikne nový inštitút Moderné centrum mládeže.

V prípade Moderného centra mládeže hovoríme o udeľovaní značky kvality existujúcim organizáciám pracujúcim s mládežou, nejde o vytváranie novej inštitúcie pod týmto názvom. Organizácie pracujúce s mládežou sa o značku kvality budú môcť uchádzať na základe vlastného rozhodnutia a na základe splnenia podmienok a kritérií vydaných vo výzve ministerstva školstva. Udelenie značky kvality by malo vypovedať o kvalite poskytovaných činností pre mládež, ktoré by mali reagovať na aktuálne potreby a podporovať mladých ľudí v ich rozvoji. Táto zmena môže taktiež výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, ktoré budú za svoju aktivitu formálne ocenené, čo môžu využiť na svoju ďalšiu prezentáciu a rozvoj,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo školstva.

Posilnenie postavenia mládežníckych parlamentov

Rezort školstva dodal, že vďaka jedenástim rokov účinnosti zákona sa vytvorili profesie ako koordinátor práce s mládežou a lektor v oblasti práce s mládežou. „Cieľom novely je posilniť prácu s mládežou aj na regionálnej a miestnej úrovni práve prostredníctvom existencie koordinátorov práce s mládežou, ktorí budú vo VÚC a prípadne aj v mestách či obciach sieťovať jednotlivých aktérov pôsobiacich v tejto oblasti a zabezpečovať systematický, organizovaný a participatívny prístup k mladým ľuďom,“ vysvetlilo ministerstvo.

V súčasnosti existuje mládežnícky parlament, ktorý sa zriaďuje na základe rozhodnutia obce, ale nemá oporu v zákone. „Uvedená novela sa venuje aj mládežníckym parlamentom. Predpokladáme preto posilnenie postavenia mládežníckych parlamentov a participácie mladých ľudí na miestnej úrovni, ako aj posilnenie účelu, na ktorý sú zriaďované. Orgánom obce môže mládežnícky parlament pomôcť pri získavaní informácií, názorov a potrieb mladých ľudí a tie môžu byť následne využité v prospech fungujúcej samosprávy,“ dodalo ministerstvo.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom