Ministerstvo zverejní výsledky Auditu digitálnych technológií v školách najneskôr v septembri

Foto: ilustračné, Getty images

Výsledky Auditu digitálnych technológií v školách by malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na prelome augusta a septembra. Riaditelia základných a stredných škôl sa do tohto prieskumu mohli zapojiť do 2. júla 2021.

Ako pre agentúru SITA vysvetlilo ministerstvo školstva, ide o rozsiahly a hĺbkový prieskum.

Školy zmapovali svoje vybavenie

Uskutočnilo ho primárne pre potreby investícií do digitalizácie z Fondu obnovy a odolnosti, ako aj pre potreby národných projektov, ktoré sú v štádiu prípravy. V súčasnosti ministerstvo získané dáta spracováva a odstraňuje duplicity.

„Digitalizácia je taktiež jednou z priorít ministerstva školstva. Chceli sme preto získať dáta na zistenie reálneho stavu na slovenských školách a podľa toho upraviť strategické plány do budúcna,“ priblížilo ministerstvo.

Zároveň konštatovalo, že väčšinu týchto údajov rezort doteraz nezbieral vôbec, alebo aspoň nie v požadovanom detaile. Zdôraznilo, že nešlo teda o duplicitné zisťovanie.

Základné a stredné školy v audite nielen zmapovali svoje súčasné digitálne vybavenie k 1. júnu 2021 zároveň uviedli aj želaný stav všetkého digitálneho vybavenia do roku 2024.

Chceli realistický odhad potrieb

Ministerstvo v metodickom usmernení školám radilo, aby pri vypisovaní ideálneho stavu v roku 2024 poskytli realistický odhad svojich potrieb.

Najmä z hľadiska doplnenia chýbajúceho vybavenia či nahradenia vybavenia, ktoré by v danom roku bolo morálne zastaralé.

„Realistický odhad môže byť, napríklad, notebook pre každého učiteľa a odborného zamestnanca a dva počítačové učebne, každá pre 20 žiakov. Momentálne nepovažujeme za realistické aby v roku 2024 mal každý žiak vlastný notebook alebo tablet, aby mal každý učiteľ jeden pracovný počítač doma a jeden v škole a podobne,“ ozrejmil rezort na svojom webe.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR