Na školstvo pôjde z rozpočtu menej, vede vezmú 118 miliónov

Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA 6. decembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v roku 2015 hospodáriť so sumou 1,54 miliardy eur. Peniaze zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pritom tvoria 449 miliónov eur.

Rozpočet ministerstva na tento rok bol 1,48 miliardy eur. Nárast rozpočtu zabezpečuje viac peňazí z Európskej únie zo štrukturálnych fondov vrátane prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré vzrástli o 24,1 milióna eur. Rozpočet sa zvyšuje aj v súvislosti so zvyšovaním platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý dnes schválil parlament.

Výdavky na regionálne školstvo klesnú

Výdavky štátneho rozpočtu poskytované ministerstvom školstva na regionálne školstvo budú v roku 2015 celkovo 463 miliónov eur, čo znamená, že klesajú o 47,6 milióna eur. Z kapitoly ministerstva vnútra budú v roku 2015 navyše financované výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkví a náboženských spoločností a súkromných osôb.

Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje financovanie prostredníctvom normatívu na žiaka. Výdavky rezortu školstva na jedného žiaka v roku 2015 budú 2 122 eur, čo znamená zvýšenie o 0,32 percenta. Celkovo pritom bude na základných a stredných školách študovať 683 937 žiakov.

Výdavky štátneho rozpočtu na vysoké školy financované ministerstvom školstva budú na budúci rok 456 milióna eur. Výdavky na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl pritom rastú oproti tohtoročnému rozpočtu o 22,2 milióna eur, čiže o 5,12 percent. Dôvodom nárastu je skutočnosť, že až začiatkom roku 2014 došlo k potrebnému vnútornému presunu výdavkov v rámci kapitoly v sume 21 miliónov eur.

Výdavky na vedu klesli o viac ako 100 miliónov

Tieto výdavky zahŕňali aj zabezpečenie valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl v sume 10 miliónov eur, ktoré boli presunuté z regionálneho školstva. Po započítaní vnútorných presunov teda navrhované výdavky na rok 2015 kopírujú úroveň reálnych výdavkov z roku 2014. Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých ministerstvom školstva budú mať verejné vysoké školy k dispozícii aj zdroje zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj v objeme 59,5 milióna eur.

Verejné výdavky na vedu a techniku budú v budúcom roku 377 miliónov eur, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu na rok 2014 o 118 miliónov eur, a teda o 23,8 percenta. Dôvodom je najmä nižšia alokácia zdrojov EÚ. Celkové výdavky štátneho rozpočtu poskytované ministerstvom školstva na vedu a techniku pritom budú 197 miliónov eur a medziročne teda rastú o 13,5 milióna eur.

Výdavky ministerstva školstva na vedu a techniku sú tvorené hlavne výdavkami na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre vysokoškolský výskum a vývoj vrátane osobných výdavkov pedagogických zamestnancov vysokých škôl. Vedu a techniku financujú aj Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Na školstvo pôjde z rozpočtu menej, vede vezmú 118 miliónov
Foto: Thinkstock

Viac pôjde na podporu športu

Na podporu športu rastú celkové výdavky v roku 2015 oproti rozpočtu v roku 2014 o 1,29 milióna eur, a budú teda 48,5 milióna eur. Zvýšenie výdavkov je ovplyvnené rozpočtovaním peňazí na financovanie rekonštrukcií, modernizácií a budovanie futbalových štadiónov. Na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky sú okrem výdavkov rozpočtovaných v kapitole ministerstva školstva rozpočtované aj výdavky v kapitolách ministerstva obrany a ministerstva vnútra. Na administratívu a iné výdavky v roku 2015 je vyčlenených 25,5 milióna eur, čo je oproti tohtoročnému rozpočtu nárast o 299-tisíc eur, teda o 1,18 percenta.

Parlament vo štvrtok odsúhlasil aj zvýšenie rozpočtu ministerstva školstva oproti pôvodnému návrhu v súvislosti so zvyšovaním platov pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová, rezort dostane v súvislosti so zvyšovaním platov pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov o 50 miliónov eur viac.

Pedagógom na základných a stredných školách sa pritom od 1. januára zdvihne plat o päť percent. Nepedagogickým pracovníkom na základných a stredných školách sa zdvihne plat o 2,5 percenta. Rovnako sa zdvihne plat aj vysokoškolským pedagógom.

Súčasťou schválených zmien v parlamente sú aj presuny medzi kapitolou rezortu školstva a Slovenskou akadémiou vied. Z rozpočtu na Agentúru na podporu vedy a výskumu sa tak presunulo osem miliónov eur priamo na Slovenskú akadémiu vied.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR