Rektori považujú stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k Fikarovi za vágne a alibistické

Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
  • aktualizované 2. novembra, 15:11

Rektori desiatich vysokých škôl sa ohradzujú voči stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) k dianiu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Ako informovala Martina Mášiková z rektorátu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, považujú ho za vágne a alibistické.

Tiež vyzývajú SRK, aby sa aktívne zúčastňovala na spoločenskom dialógu o reforme kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl tak, aby k podobným excesom nedochádzalo. Zástupcovia vysokých škôl musia v tejto debate podľa nich vystupovať aktívnejšie a razantnejšie, pretože by za nich v týchto otázkach rozhodili iní.

Desať rektorov vo svojom stanovisku vysvetľuje, že pre vysokoškolské prostredie na Slovensku sú samosprávne riadenie a autonómnosť vnútorných rozhodovacích procesov najlepšími normami. Dodávajú však, že protestujú proti spôsobu a okolnostiam, za ktorých Akademický senát STU navrhol odvolať rektora danej univerzity Miroslava Fikara.

Proces mohol poškodiť reputáciu škôl

„Rešpektujeme vôľu vrcholného samosprávneho orgánu STU, no zároveň odmietame taký výkon autonómnych oprávnení samosprávy, ktorý umožňuje ich zneužitie mocenskými ambíciami jednotlivcov či záujmových skupín. Výkon samosprávy nesmie viesť k obmedzeniu verejnej kontroly a transparentnosti vnútorných procesov vysokých škôl,“ uviedli.

Podľa nich tento proces nielen poškodil reputáciu vysokých škôl, ale naštrbil aj dôveru verejnosti v legitimitu vnútorných mechanizmov akademickej samosprávy.

Prezídium SRK k situácii na STU uviedlo, že rešpektuje autonómiu tejto inštitúcie, vrátane akademických slobôd a akademických práv v súlade so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom. Konštatovalo, že v zmysle zákona o vysokých školách voľba kandidáta na rektora a návrh na odvolanie rektora z funkcie je v pôsobnosti akademického senátu.

Odvolať ho môže len prezidentka

„Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu prezident Slovenskej republiky. Ak by bol rektor STU v Bratislave odvolaný, zákon o vysokých školách upravuje postup v prípade, ak verejná vysoká škola nemá rektora pri zachovaní jej funkčnosti,“ napísal prezident SRK Rudolf Kropil.

SRK v pondelok 2. novembra väčšinou hlasov odsúhlasila stanovisko k schválenému návrhu AS STU. Toto stanovisko podporila väčšina rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl. Medzi nimi sú 12 rektori verejných vysokých škôl, traja rektori štátnych vysokých škôl a jeden rektor súkromnej vysokej školy.

Ako informovala referentka pre komunikáciu s médiami SRK Ľubica Benková, stanovisko sa odvíja v duchu zverejneného vyhlásenia SRK so zásadným nesúhlasom k okliešteniu akademickej samosprávy. Kropil podotkol, že voči osobe Fikara nemá zásadné výhrady nikto z členov SRK, „pričom mnohí z rektorov a rektoriek sa s prijatým návrhom AS STU len ťažko dokážu stotožniť.”

Pod vyhlásenie desiatich rektorov sa podpísali rektori verejných aj súkromných vysokých škôl, a to napríklad rektor UK Marek Števček, Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Juraj Stern, rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Egon Krák, Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, BISLA Samuel Abrahám, Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mária Heinzová a Marek Storoška, rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

K porušovaniu ústavy dochádza opakovane

K vyhláseniu sa pridáva aj Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Informuje o tom vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v tejto dobe je podľa rady nevyhnutné zaujať jasné stanovisko a neuspokojiť sa s odvolaním sa na autonómnosť a akademickú samosprávu vysokej školy.

„Parafráza ‚skutok sa nestal, lebo veď autonómia‘, nemôže byť používaná, pokiaľ si chceme na vysokých školách túto autonómiu udržať. Na zasadnutiach AS STU opakovane dochádza k porušovaniu ústavy a zákonov, máme byť ticho, lebo ide o samosprávny orgán? Rešpektovať autonómiu vysokej školy a ohradiť sa voči nezákonnosti pripomínajúcej praktiky komunistického režimu je obrovský rozdiel,“ dodáva ŠRVŠ.

AS STU v Bratislave na svojom zasadnutí v pondelok 26. októbra schválil návrh na odvolanie rektorka Miroslava Fikara z funkcie. Tento návrh bude postúpený ministrovi školstva, ktorý ho ďalej podstúpi prezidentke SR, keďže odvolávať a menovať rektorov patrí do jej kompetencií. Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie Fikara hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana MojžišováJuraj SternMarek ŠtevčekMartina MášikováMiroslav FikarPavol SovákRudolf KropilStanislav Kmeť
Firmy a inštitúcie Slovenská rektorská konferenciaSTU Slovenská technická univerzitaUniverzita Komenského Martin