Slovenské cirkevné a súkromné školy čaká zmena, dotkne sa ich financovania

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Princíp rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia prináša poslanecká novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa mení aj zákon o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Za prijatie novely hlasovalo 78 poslancov zo 130 prítomných.

Nový spôsob financovania

V prípade škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb a štátom uznaných cirkví a náboženských spoločnosti sa zavádza nový spôsob financovanie týchto škôl a školských zariadení, a to na základe zmluvy.

Prijatou novelou vo vzťahu k financovaniu detí, žiakov a poslucháčov niektorých súkromných a cirkevných škôl obcou sa vek 15 rokov zvyšuje na 25 rokov.

Poskytovanie v objeme sto percent sumy

Poskytovanie finančných prostriedkov obcami zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a školských zariadení bude v objeme sto percent sumy, ktorá je obciam poskytovaná vo forme podielu dane z príjmov fyzických osôb určeného na základe prepočítaného počtu detí, poslucháčov a žiakov súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení.

„Podľa zverejnených záverečných účtov obcí, v ktorých existuje najmenej jedna súkromná škola a školské zariadenie alebo cirkevná škola a školské zariadenie, je zrejmé, že v priemere 20 percent pridelených finančných prostriedkov napočítaných na mzdy a prevádzku týchto škôl a školských zariadení zostáva v rozpočtoch obcí. Tieto finančné prostriedky sú následne použité na iné účely,“ argumentovali predkladatelia novely v dôvodovej správe.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Národná rada SR