Študentom Technickej univerzity vo Zvolene chýba motivácia a učia sa menej, chcú návrat do školy

Foto: ilustračné, www.facebook.com

Študenti Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa chcú vrátiť na akademickú pôdu. Vyplýva to z celouniverzitnej ankety, do ktorej sa zapojila štvrtina študentov univerzity. Najviac ich bolo z Drevárskej fakulty.

Z ankety vyplýva, že viac ako 65 percent zúčastnených študentov sa chce do učební vrátiť čo najskôr, 38 percent študentov sa vyjadrilo, že sa štúdiu v porovnaní s prezenčnou výučbou venujú menej. Takmer polovica respondentov (47 percent) pociťuje menšiu motiváciu do štúdia aj napriek dostačujúcemu kontaktu s vyučujúcimi prostredníctvom online výučby.

Dlhodobá dištančná výučba je neakceptovateľná

„Vo verejnej diskusii k dištančnému vzdelávaniu dlhodobo prirodzene dominujú najmä základné a stredné školy. Vysokoškoláci sa v tomto považujú za najprispôsobivejších, no ako univerzita zameraná na študijné odbory, ktoré si skutočne vyžadujú prax a osobný kontakt so študentmi, vnímame potrebu otvoriť aj tému skorého návratu časti vysokoškolákov do učební aspoň v obmedzenej forme,“ vysvetli rektor TUZVO Rudolf Kropil.

Univerzita anketu realizovala aj medzi svojimi pedagógmi, ktorí sa zhodli, že dištančná metóda výučby je pre ich odbor dlhodobo neakceptovateľná, pričom registrujú u študentov menší záujem o štúdium napriek tomu, že vyučujúci majú dostatočný kontakt so študentmi aj prostredníctvom online vyučovania.

Študenti sa na škole rozvíjajú

Študenti sa často sťažujú najmä na chýbajúce sociálne väzby, ktoré sa spájajú s univerzitným životom. Na začiatku akademického roka univerzita plánovala zachovať vzdelanie prezenčnou metódou čo najdlhšie aspoň pre prvé ročníky na prvom stupni štúdia, aby sa prváci adaptovali na vysokoškolské prostredie, zoznámili sa s učiteľmi a navykli si na náročnejšie štúdium.

„Učíme sa nielen čisto osvojovaním si poznatkov a zákonitostí, rovnako dôležitý je dôraz na kultivovanie vzťahov. Obdobie neskorej adolescencie, keď sa študenti dostávajú na vysoké školy, je príležitosťou pre komplexný rozvoj, teda aj zameranie na emocionálnu inteligenciu (EQ), rozvíjanie empatie a medziľudskú spoluprácu a rozvoj. To sa iba cez dištančné učenie nedá,” vysvetlil psychológ Dušan Ondrušek.

V týchto dňoch sú priestory univerzity zatvorené a vstup je umožnený iba s povolením vedenia univerzity. Na TUZVO pravidelne zasadá univerzitný krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom univerzitnej webovej stránky www.tuzvo.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Rudolf Kropil
Firmy a inštitúcie Technická univerzita vo Zvolene