Učitelia predložili pripomienky k návrhu koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky, nasleduje ich vyhodnotenie

Foto: ilustračné, Thinkstock

Do verejného pripomienkovania k návrhu koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky na základných a stredných školách sa zapojilo sedem organizácií. Predložili spolu dokopy 19 pripomienok.

Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR). Koncepciu vypracovala pracovná skupina vymenovaná riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom.

Vyhodnotenie podnetov

Tlačový odbor MŠVVaŠ SR vysvetlil, že po pripomienkovaní bude nasledovať vyhodnotenie podnetov. Prínosné pripomienky budú zapracované a následne sa koncepcia predloží ministerstvu na schválenie.

Išlo väčšinou o názorové pripomienky zo strany učiteľov (delenie tried, navýšenie financií, Hejného metóda a pod.), ale aj pripomienky technického charakteru zo strany NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania poznámka SITA),“ priblížil tlačový odbor.

Autori koncepcie si stanovili za cieľ, aby boli žiaci vedení k aktívnej matematickej činnosti a aby si nové učivo osvojovali v reálnych situáciách. Učitelia by mali klásť dôraz na aktívne bádateľské metódy a vo výučbe vytvárať medzipredmetové vzťahy. Navrhovali tiež zvýrazniť a posilniť starostlivosť o matematické talenty.

Zmena vyučovania

V návrhu dodali, že samotnej zmene vyučovania matematiky musí predchádzať aj masívne vzdelávanie učiteľov. S tým však podľa nich súvisí aj používanie kvalitných učebných materiálov, ktorým by pomohol otvorený trh s učebnicami.

Pracovná skupina uviedla, že materiál vypracovala ako reakciu na spoločenské potreby, keďže jedným z predpokladov zvyšovania úrovne vzdelávania a prípravy mládeže na život je práve matematické myslenie.

Verejnosť sa mohla vyjadriť do 15. novembra. Tlačový odbor uvádza, že ešte nie je známe, či sa budú pripravovať koncepcie pre ďalšie vyučovacie predmety. Nevylučuje však, že v budúcnosti takáto otázka môže vyvstať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľudovít Hajduk
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania