Učiteľom v škôlkach môže pri rozvoji mediálnej gramotnosti detí pomôcť špeciálny seminár

Učitelia z materských škôl sa môžu zapojiť bezplatne do špeciálneho semináru. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Učiteľom materských škôl s rozvojom mediálnej gramotnosti môže pomôcť bezplatný seminár Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej webovej stránke.

ŠPÚ organizuje webinár v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. Témami seminárov bude vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii. Tieto témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku.

Mediálna výchova nie je vymedzená

Program webinára je rozdelený na dve časti, Mediálna gramotnosť a kritické myslenie a Ako podporiť rozvoj kritického myslenia u detí. Každá z nich trvá zhruba hodinu a pol. Uskutočniť by sa mal v pondelok 28. a utorok 29. júna od 9:00 do 12:15.

Ako upozornili autorky metodickej príručky Zuzana Lynch a Michaela Vargová, v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách nie je mediálna výchova vymedzená, ale je prítomná napríklad vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, konkrétne v podoblasti Porozumenie implicitného významu textu.

Mediálnu výchovu tak podľa nich možno vidieť cez výkonový štandard, ktorý rieši, či dieťa napríklad odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať obsah, využiť informácie z textu v iných situáciách.

Učia sa čítať medzi riadkami

Tiež vo výkonovom štandarde, ktorý hodnotí, či dieťa uvažuje nad informáciami prezentovanými cez informačno-komunikačné technológie, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov.

Autorky vo svojej publikácií zároveň podotkli, že dieťa sa učí nachádzať nie priamo vypovedané informácie v prečítaných textoch. „Toto čítanie ‚medzi riadkami‘ veľmi úzko súvisí so schopnosťou človeka kriticky myslieť. Učiteľka ako názorový vodca v tomto procese zohráva významnú rolu, pretože je to práve ona, ktorá cielene vstupuje do dialógu s deťmi, kladie im problémové otázky súvisiace s čítaným textom a podporuje ich v hľadaní odpovedí či zdôvodňovaní svojich myšlienok,“ uviedli.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRŠtátny pedagogický ústav (ŠPÚ)