Univerzity v Trnave, Prešove aj Banskej Bystrici prerušujú výučbu pre obavy z koronavírusu

Foto: ilustračné, SITA/Ivan Fleischer.

Preventívne opatrenia súvisiace s novým koronavírusom prijali aj viaceré slovenské vysoké školy a univerzity. Po Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prerušujú svoju výučbu aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Univerzita Mateja Bela

„Žiadame študentov univerzity, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy s výnimkou zahraničných študentov. V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia Covid-19 v študentskom domove, študenti sa budú musieť podrobiť karanténnemu režimu,“ informuje Hiadlovský s tým, že od pondelka 9. marca od 12:00 sa tiež rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch UMB.

Rozhodnutie rektor vydal po prerokovaní v pracovnej skupine UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia ochorenia Covid-19.

Univerzita v rámci opatrení tiež zrušila všetky stránkové hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Študentom odporúčajú komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

„Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia, alebo inými vhodnými metódami. Podrobnosti stanovia dekanka a dekani fakúlt UMB a nimi poverené osoby,“ uvádza rektor. Pre zamestnancov univerzity platí riadny pracovný režim. V prípad akýchkoľvek zmien vo vývoji epidemiologickej situácie budú zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.

Trnavská univerzita v Trnave

O prerušení bežného režimu výučby na dva týždne až do 24. marca rozhodol aj krízový štáb Trnavskej univerzity v Trnave. Univerzita tiež obmedzí zahraničné pracovné cesty a vo zvýšenej miere bude dezinfikovať priestory vo všetkých svojich budovách. Podobné opatrenie platí aj v prípade Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorá sídli v Trnave.

„Súčasne tuzemskí študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte P. Pázmáňa, majú nariadené opustiť toto ubytovacie zariadenie. Tí, ktorí bývajú inde, majú rešpektovať rozhodnutia iných zriaďovateľov,“ informuje Trnavská univerzita v Trnave o výsledku rokovania krízového štábu.

Študenti budú musieť dočasne využiť študijnú formu e-learning a samoštúdium. Podrobnosti im určia dekanky a dekani jednotlivých fakúlt. Vysoké školy a univerzity sa pre prerušenie štúdia rozhodli  z preventívneho hľadiska, aby zamedzili šíreniu koronavírusu a chránili tak zamestnancov aj študentov univerzít.

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita (PU) v Prešove rozhodla v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku o prerušení prezenčnej výučby na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách školy od utorka 10. marca až do pondelka 23. marca.

V tomto období všetkým pedagogickým zamestnancom univerzity odporučila zváženie čerpania dovolenky, alebo práce z domu. Univerzita zároveň vydala zákaz návštev na internátoch a všetkým ubytovaným študentom dôrazne odporúča, aby tento čas trávili v mieste svojho bydliska.

„Vedenie univerzity si vyhradzuje právo uzavretia Študentských domovov PU,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková, ktorá agentúru SITA informovala o prijatých opatreniach.

Medzi opatrenia patrí aj zákaz všetkých zahraničných služobných ciest do Číny, Talianska, Južnej Kórey a Iránu. „Zákaz platí do odvolania. Súkromné cesty zamestnancov sa odporúča prehodnotiť. Zamestnancom, ktorí sa vrátili z týchto krajín odporúčame po konzultácii s dekanom prácu doma,“ konštatovala hovorkyňa.

Odporúčania pre zamestancov

Ako dodala, vedenie univerzity odporúča svojim zamestnancom zvážiť aj pracovné cesty do iných krajín, ale aj častí Slovenska s potvrdeným výskytom koronavírusu. Zrušené je tiež prijímanie osôb z rizikových oblastí v rámci programu Erasmus. „V prípade vycestovania v rámci študentských a zamestnaneckých mobilít sa odporúča presunúť mobilitu na neskorší termín,“ dodala Polačková.

Na neskorší termín presunuli výučbu Univerzity tretieho veku. Až do odvolania univerzita ruší aj všetky plánované akademické, vedecké a kultúrne podujatia.

Zároveň zabezpečí zvýšenú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov a umiestnenie dezinfekčných prípravkov určených na dezinfekciu rúk vo všetkých objektoch univerzity.

„Univerzita odporúča starším pedagogickým zamestnancom nad 65 rokov a zamestnancom trpiacich závažnými chronickými a onkologickými ochoreniami zvážiť svoju prítomnosť na pracovisku a po dohode so svojím nadriadeným zvážiť prácu z domu,“ dodala Polačková.

Viac k téme koronavírus

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Prešovská univerzita v PrešoveTrnavská univerzitaUMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici