Vedci môžu získať státisíce eur na projekty podporujúce zvládanie pandémie Covid-19

Foto: SITA/AP

V rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“ Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí.

Informovalo o tom na svojej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do 15. júla.

Zmenšenie dopadov na spoločnosť

Žiadateľ môže získať najviac 400-tisíc eur. Výzvou chcú jej organizátori stimulovať výskum a vývoj na prekonanie pandémie COVID-19 a na zmenšenie jej dopadov na spoločnosť.

Podpora výskumu a vývoja či použitie ich výsledkov môžu byť včlenené do spoločenskej a hospodárskej praxe v terajšej situácii alebo po odznení pandémie.

Kľúčovým úmyslom výzvy je podpora výskumu a vývoja súvisiaceho s ochorením COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou.

Ministerstvo približuje, že sem môže patriť výskum a vývoj zameraný na relevantne lieky aj vakcíny a liečby či ich medziprodukty, účinne farmaceutické zložky a suroviny.

Posilnenie zdravotníckeho systému

Grant môže byť využitý na zdravotnícke pomôcky, nemocničné a zdravotnícke vybavenie, napríklad pľúcne ventilátory a ochranné odevy a vybavenia, ako aj diagnostické nástroje a potrebne suroviny.

Podporí sa tiež výskum a vývoj dezinfekčných prostriedkov, ich medziproduktov a chemických surovín potrebných na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov.

Ako ďalej dopĺňa ministerstvo, výzva je zameraná aj na posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenska na biologické ohrozenia verejného zdravia so zameraním na epidemiologické postupy, a to dizajn a využitie epidemiologických štúdií a štúdium chorôb a ich pôvodcov pre podklady epidemiologickej prognózy infekčných ochorení.

Žiadateľ si môže vybrať odbor

Úplné znenie výzvy zverejnené na stránke agentúry približuje, že žiadateľ si v predloženom projekte môže sám vybrať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia v nezávislosti od príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve je vyčlenených osem miliónov eur. Na riešenie jedného projektu je celkový objem financií obmedzený maximálnou sumou 400-tisíc eur na celú dobu riešenia.

„Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu,“ podotýka agentúra.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR