Zákon o financovaní škôl sa zmení, spôsobili to najmä povinné škôlky

Materské školy môžu na nákup pomôcok získať 500 - 1000 eur. Foto: ilustačné, www.gettyimages.com.

Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania upravuje ministerstvo školstva niektoré aspekty financovania regionálneho školstva. Poslanci Národnej rady SR v stredu 113 hlasmi schválili vládnu novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Novelou sa napríklad upravuje zber údajov za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách, či dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.

Povinné predprimárne vzdelávanie má začať platiť od 1. januára 2021. Právna úprava rieši aj poskytnutie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na obdobie január až august 2021. V súčasnosti nie je v právnych predpisoch účinných od 1. januára 2021 riešené poskytnutie príspevku pre tieto deti na uvedené obdobie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR