19. november - Medzinárodný deň "Stop preležaninám"

Seniorka.jpg
Foto: Pixabay.com

Na Slovensku vlani evidovali 12 500 pacientov s dekubitmi, je to však nereálne číslo.

Medzinárodný deň „Stop preležaninám“ si po štvrtýkrát 19. novembra pripomína výzvu boja proti preležaninám. Asociácia sestier a pacientov (ASAP) upozorňuje na túto  celosvetovú výzvu, ktorá pôvodne vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro na základe Deklarácie „Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo“.

Zdravotné poisťovne na Slovensku evidujú za rok 2014 okolo 12 500 pacientov s preležaninami. Nemocnice sú povinné nahlasovať počty pacientov s preležaninami zdravotným poisťovniam, podľa ASAP to však často nerobia. „Počty nahlásených pacientov nemocnicami sú nereálne a nízke. Preto dekubit ako indikátor kvality nemocníc zatiaľ nie je porovnateľný parameter kvality medzi nemocnicami, ale má svoj význam,“ zdôraznila asociácia.

Naopak, počty pacientov s preležaninami v domácnostiach sú pomerne presné, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ich nahlasujú.

Náklady na liečbu preležanín sa podľa údajov zdravotných poisťovní šplhajú k sume 8 miliónov eur. Liečba slovenského pacienta s preležaninami sa v počiatočných štádiách sa pohybuje v sume od 50 do 150 eur. Pri preležaninách najvyššieho, štvrtého stupňa, sa vyšplhajú až na 2000 až 3000 eur. „Liečba preležanín trvá dlho, niekedy aj trištvrte roka. Účinné náplaste pre liečbu sú drahé, pohyblivosť pacienta a kvalita jeho života je obmedzená. Preležaniny sú otvorené rany a vtedy treba klásť mimoriadny dôraz na bezpečnosť pacienta,“ uviedla ASAP.

„Ak si uvedomíme, že dôležitá pomôcka pre prevenciu, ktorou je aktívny antidekubitálny matrac s kompresorom, je dostupná v cene okolo 250 eur a porovnáme túto cenu s cenou liečby pacienta, až vtedy pochopíme obrovský humánny a ekonomický význam prevencie preležanín. Práve tieto pomôcky nám v nemocniciach chýbajú. Potrebujeme najmä búrať mýtus, že takáto pomôcka pre prevenciu je drahá,“ hovorí asociácia sestier a pacientov.

Liečba pokročila, prevencia zaostáva

ASAP konštatuje, že v súčasnosti je dostupnejší kvalitný materiál pre liečbu preležanín. Zdravotné poisťovne ambulantnú liečbu alebo liečbu v domácnosti preplácajú. Niektorí pacienti s preležaninami sú dokonca hospitalizovaní za účelom efektívnej liečby dekubitu, to znamená vyšší stupeň kvality a dôraz pre nárast zručnosti a špeciálnych technológií v liečbe.

Najťažší stupeň preležaniny sa vyskytuje už zriedkavejšie, čo signalizuje včasný začiatok poskytovania prevencie. Lekári a sestry v liečbe pacienta lepšie spolupracujú, vzdelávajú sa kontinuálne, často však iba na konferenciách. „Chýba nám spoločné, cielené certifikované štúdium prevencie a liečby chronických rán, tak ako je tomu vo vyspelejších krajinách,“ upozorňuje asociácia.

V prevencii a v pomôckach slovenské nemocnice podľa ASAP zaostávajú. „V nemocniciach stále nemáme kvalitné polohovateľné postele, chýbajú aktívne antidekubitálne matrace, elektronické zdviháky a ostatné funkčné polohovateľné pomôcky pre prevenciu bezvládnych pacientov.  Bezvládni pacienti doma, ich príbuzní, alebo opatrovatelia majú výhodu, zdravotné poisťovne im polohovateľné postele, antidekubitálne matrace a pomôcky pre prevenciu preplácajú a poskytnú. Máme skúsenosti z praxe, že verejnosť tieto informácie nemá, preto je potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti v médiách, alebo prednáškami pre laickú verejnosť,“ zdôrazňuje asociácia.

Projektom „Deň Stop preležaninám“ svet upozorňuje profesionálov, pacientov, laickú verejnosť, manažerov, politikov a všetkých zainteresovaných na závažnosť problematiky preležanín a tým chce pomôcť efektívne zvládať a predchádzať častokrát ich nezmyselnému vzniku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom