Ambulantných lekárov ubúda, žiadajú riešenie

Peniaze, mzdy, stetoskop
Foto: Thinkstock
Situácia v zdravotníctve je už neudržateľná. Uviedli to predstavitelia Asociácie súkromných lekárov na pondelňajšej tlačovej besede.

Ako povedal prezident ASL Marián Šóth, medzi hlavné problémy patria rapídny úbytok lekárov a sestier v ambulanciách, čo vedie k rušeniu ambulancií.

Ďalším rizikom je vek lekárov v ambulanciách. Ako upozornil viceprezident ASL pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Martin Olej, priemerný vek pediatra v ambulancii je 58,8 roka.

Chcú spravodlivé odvody

Lekári preto žiadajú spravodlivosť v odvodoch do zdravotného poistenia. Ako Šóth upozornil, štát za svojich poistencov prispieva do systému výrazne nižšou sumou ako ekonomicky aktívni občania.

Kým odvodová sadzba pre ekonomicky aktívnych poistencov je 14 % z vymeriavacieho základu, štát si stanovil sadzbu 3,2 % na tento rok, resp. 3,44 % od júla.

Podľa lekárov to však nestačí. „Žiadame zvýšenie na minimálne 5 %, resp. stanovenie adekvátnej sumy či mechanizmu výpočtu odvodov štátu zákonom.

Rovno ASL žiada, aby poisťovne uhrádzali poskytovateľom reálne ceny.

Byrokracia zaťažuje

ASL protestuje aj proti rastúcej administratívnej záťaži. Ako upozorňujú, kým prvý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z roku 2004 stanovil 25 povinností, dnes ich už je 75. Opäť, väčšinou ide o administratívne povinnosti.

Marián Šóth
Marián Šóth | Foto: SITA / Marko Erd

Lekári ďalej žiadajú zjednodušenie špecializačného vzdelávania lekárov i zmeny vo vzdelávaní sestier.

Ponosujú sa aj na časté zmeny legislatívy. „Lekár nie je právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie,“ zdôraznil Šóth.

MZ: Snažíme sa zlepšovať podmienky

Nedostatok lekárov je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, pripúšťa ministerstvo zdravotníctva. Ako reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ministerstvo intenzívne pracuje na systematických krokoch, aby sa ich počet postupne zvyšoval.

„Hľadáme pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku. MZ SR pracuje na viacerých systémových krokoch, ktoré v horizonte niekoľkých rokov prinesú pozitívne výsledky,“ sľubuje ministerstvo.

Jedným z krokov ako posilniť počty lekárov, je napríklad  rezidentský program. No aj ten ASL podrobila kritike. Ako MZ pripomína, nedávno sa upravili podmienky rezidentského štúdia, čo je pozitívny trend  smerom k rezidentom.

Viac študentov

Jedným z krokov na zvýšenie počtu lekárov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty. Prijmú študentov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky, no skončili pod čiarou.

Jednorazové navýšenie počtu medikov podľa MZ určite význam má. „Je to riešenie, ktoré je efektívne z dlhodobého hľadiska, nakoľko o niekoľko rokov nám začnú vychádzať absolventi, ktorí postupne nahradia lekárov vo vyššom dôchodkovom veku,“ predpokladá MZ.

Systémovým krokom na zvýšenie počtu lekárov je aj zjednodušený vstup na náš trh pracovníkov zo zahraničia. Zjednodušujú sa administratívne podmienky tak pre lekárov, ako aj sestry.

Definuje sa nová sieť

„Pracujeme taktiež na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov,“ uvádza MZ. Zohľadňuje pritom mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska aj na nasledujúce roky. „Následne predpokladáme zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ sľubuje si MZ.

Zároveň MZ SR pracuje na projekte budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ich cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre pacientov z oblastí, kde bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti roztrúsené po okolí a pacienti tak museli dochádzať.

Doktor, lekár
Foto: Thinkstock

Zámerom MZ SR je presadzovať  spôsob financovania ambulantných lekárov nielen za výkony, ale už aj za dosiahnuté výsledky. „Chceme, aby boli lekári motivovaní k tomu, aby manažovali pacientov, znižovali čakacie doby na vyšetrenia a podobne,“ vysvetlila Eliášová.

K tomu patrí aj zavedenie systému objednávania pacienta. Ministerstvo v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a VšZP pracuje na systéme elektronického objednávania sa k lekárom. Cieľom je priniesť transparentnosť a vyššiu efektívnosť v tejto oblasti.

Poisťovne zvyšujú platby

Zdravotné poisťovne podľa MZ pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor. Napríklad najväčšia VšZP zrušila limity pre lekárov špecialistov. Zároveň pre päť špecializácií zavádza nový takzvaný kombinovaný úhradový mechanizmus.

Internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergológom a otorinolaryngológom (ORL) ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne.

Ambulancie tak získajú viac peňazí, ktoré môžu napr. investovať do modernizácie. Poistenci to pocítia v kratších čakacích lehotách a zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti u špecialistov, uzavrelo MZ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ASL SR Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky