eZdravie nie je podľa zástupcov lekárov dostatočne pripravené

Kable_optika.jpg
Foto: Pixabay.com

Lekári apelujú na kompetentných, aby sa začali zaoberať načrtnutými problémami ešte pred 1. januárom 2018. Termín zavedenia systému elektronického zdravotníctva do praxe sa v minulosti už niekoľkokrát posúval, ďalší odklad termínu rezort zdravotníctva nepovažuje za správny.

Systém elektronického zdravotníctva (eZdravie) dva týždne pred jeho celoplošným povinným spustením nie je podľa odborných i stavovských organizácií lekárov ani zďaleka pripravený na fungovanie vo všetkých ambulanciách.

Ako uviedli na spoločnej tlačovej konferencii, situácia je vážna, pretože lekári nesú privysoké riziko v podobe sankcií. Zákon totiž vyžaduje povinné pripojenie všetkých ambulancií k 1. januáru 2018 pod hrozbou udelenia pokuty, ktorá vedie k zákazu výkonu lekárskej praxe na Slovensku.

SLK: Sankcie sú neprijateľné

„S kolegami zo Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) sa zhodujeme, že jednotný elektronický systém má svoje jednoznačné výhody i opodstatnenie. Problémom však ostáva súčasný stav platnej legislatívy, technická a personálna príprava tohto projektu pár dní pred jeho spustením. A v neposlednom rade pre nás lekárov, ale i ostatných zdravotníkov sú sankcie absolútne neprijateľné,“ zhodnotil prezident SLK Marian Kollár.

Lekári preto apelujú, aby sa všetci kompetentní začali zaoberať načrtnutými problémami ešte pred 1. januárom 2018.

„Pevne veríme, že vzájomným kompromisom, spočívajúcom v postupnom nábehu tohto projektu bez sankcií, ale naopak s podporou štátu, by sa nám mohlo podariť dostať projekt eZdravie do štádia jeho akceptácie a trvalej aplikácie v prospech nás všetkých – zdravotníkov, pacientov, poisťovní, štátu,“ uviedol Kollár.

Čakajú na preukazy

Ako tvrdia zástupcovia odborných a stavovských organizácií, lekári dodržiavajú štátom nariadený postup – požiadali o preukazy ePZP a čakajú na pridelenie PIN.

V procese prípravy upozorňovali Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na nedostatky, vďaka čomu sa upravilo množstvo praktických funkcionalít. Napriek tomu systém stále obsahuje nedostatky, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho zavedenie.

„Lekári potrebujú istotu, že budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom v plnom rozsahu aj počas zavádzania systému, a že časť ambulancií nebude nútená ukončiť svoju činnosť,“ povedal prezident SSVPL Peter Makara.

„Všeobecní praktickí lekári radi poskytnú potrebnú súčinnosť pri zavádzaní systému, pokiaľ eZdravie zefektívni našu prácu a odbremení nás od administratívnej záťaže. Tak, ako je systém pripravený teraz, neumožňuje nám viac času venovať pacientom, práve naopak,“ dodal.

Záťažové testy neboli

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva upozorňuje okrem iného na technickú prípravu systému.

„Národné centrum zdravotníckych informácií potvrdilo, že záťažové testy neprebehli. Systém sa teda naozaj odskúša až počas reálnej prevádzky ordinácie a nedostatky si „odnesie“ plná čakáreň pacientov a vystresovaný lekár. Nejasné je aj zabezpečenie pomoci lekárom pri možných výpadkoch siete a technických ťažkostiach,“ objasnili zástupcovia spoločnosti.

Podľa organizácií jednotný termín povinného pripojenia (1. januára budúceho roka) neumožňuje adaptačný proces, ktorý lekári potrebujú, aby nastavili chod ambulancie na nový systém. Chýba tiež zosúladenie kompetencií sestier, aby mohli vykonávať rovnakú činnosť ako doteraz. Problémom je aj rozdielna úroveň digitálnych zručností lekárov a technického vybavenia ambulancií.

Lekári taktiež upozorňujú na neprimeranosť sankcie za nepripojenie k systému.

„Pokuta za nepripojenie vedie k zrušeniu registrácie lekára v príslušnej komore, čo znamená zákaz vykonávať lekársku prax na Slovensku. Vykonávanie praxe lekára pritom nie je podmienené dosiahnutím určitého stupňa digitálnej zručnosti ani presnou špecifikáciou počítačového vybavenia ambulancie. Nemá sa pokutovať, ak sa lekár nepripojí z objektívnych príčin – chýba však ich vymedzenie. Namiesto sankcie by mal štát poskytnúť diferencovaný prístup, pomoc vo forme školení a motivačnú bonifikáciu,“ argumentovali zástupcovia lekárov.

NCZI: Žiadne sankcie nebudú

Generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš verejne ubezpečil, že v roku 2018 sa nebudú uplatňovať žiadne sankcie.

„Rok 2018 bude rokom, kedy sa bude nabiehať na ten systém, bude sa na ten systém nabiehať postupne, bez akýchkoľvek sankcií, respektíve likvidačných opatrení,“ vyhlásil.

Ako poznamenal, systém elektronického zdravotníctva už tu je a už funguje. „Máme pripojených približne 50 nemocníc v rôznom štádiu pripájania, čo predstavuje asi sedemtisíc lekárov, ktorí majú vydanú čítačku, kartu a systém používajú,“ povedal.

Ministerstvo: Odklad nebude

Termín zavedenia systému elektronického zdravotníctva do praxe sa v minulosti už niekoľkokrát posúval, ďalší odklad termínu rezort zdravotníctva nepovažuje za správny.

Rezort zdravotníctva už viackrát verejne deklaroval, že predpokladá postupný nábeh systému eZdravie.

„Tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj NCZI veľmi pozorne počúvajú názory lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Žiadny lekár sa nemusí obávať nijakej neadekvátnej penalizácie za to, že bude na systém elektronického zdravotníctva nabiehať postupne, ak mal na svojej strane relevantné prekážky. Rovnako to bolo aj v iných krajinách, ktoré zavádzali elektronické zdravotníctvo,“ odkázal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LOZ Lekárske odborové združenieNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíSLK Slovenská lekárska komoraZAP Zväz automobilového priemyslu SR