Kabinet odsúhlasil akčné plány Národného onkologického programu SR

Injekcia_inz.jpg
Foto: Pixabay.com

Ministri schválili aj akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení SR.

Vláda v stredu schválila akčné plány Národného onkologického programu SR. „Na Slovensku zomiera veľmi veľa ľudí zbytočne na onkologické ochorenia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po ich schválení.

Ministerka chce posilniť prevenciu a v rámci nej realizovať skríningy rakoviny hrubého čreva, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice.

Predpokladá, že ľudia budú chodiť na tieto skríningy a tým sa môžu ich ochorenia zachytiť v skorom štádiu.

Kalavská chce rozširovať aj paliatívne lôžka, pretože nevyliečiteľne chorí pacienti nemajú kde ležať. Taktiež chce rozširovať hospicovú starostlivosť.

Počet ochorení bude ďalej rásť

Na Slovensku v roku 2017 bolo viac ako 250 tisíc ľudí, ktorí prežívali v liečbe alebo po ukončení liečby z dôvodu nádorového ochorenia.

Toto číslo bude podľa vlastného materiálu k akčným plánom naďalej rásť, keďže so zavedením skríningu nádorových ochorení a ich skorou liečbou a špeciálnymi režimami sa zlepšuje a predlžuje dĺžka života, rastie populácia a zvyšuje sa počet starších dospelých.

„Vytváranie a zlepšovanie zdrojov dostupných pre komunitu prežívajúcich s nádorovým ochorením na Slovensku je nevyhnutné na uspokojenie potrieb tejto rastúcej populácie,“ uvádza sa v dokumente.

Všímajú si aj mikrobiálnu rezistenciu

Vláda v stredu schválila aj akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení SR. Ide o 10 akčných plánov na roky 2019-2020.

„Odsúhlasené akčné plány národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) na roky 2019 – 2020 na Slovensku stanovujú v reakcii na súčasnú epidemiologickú situáciu viaceré preventívne opatrenia proti vzniku a šíreniu staronových a nových infekčných chorôb. Navrhujú konkrétne riešenia pre problematiku antimikrobiálnej rezistencie,“ uviedla ministerka zdravotníctva v tlačovej správe k schválenému dokumentu.

Prostredníctvom akčných plánov sa má podľa ministerstva zvýšiť osveta a výchova ľudí k zdraviu vo vzťahu k prenosným ochoreniam. Ďalej sa má zabezpečiť funkčná sieť národných databáz pre zber a analýzu dát.

Ďalším cieľom je znížiť výskyt ochorení prenosných krvou a pohlavným stykom (HIV, VHB, VHC, syfilis).

Zlepší sa imunizačný program

Akčné plány sú zamerané aj na zlepšenie Národného imunizačného programu SR. Docieliť majú efektívnejšiu činnosť epidemiologických pracovísk pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení, pracovísk klinickej mikrobiológie či pracovísk infektológie a tropickej medicíny pre prevenciu, liečbu a dohľad nad infekčnými ochoreniami.

Určujú aj riešenia na prevenciu nozokomiálnych nákaz v SR a na zníženie výskytu a dopadov rizikových faktorov na rozvoj antimikrobiálnej rezistencie.

Počas nasledujúcich dvoch rokov sa zvýšia edukačné programy pre verejnosť so zameraním na seniorov. Zvýšia sa aj vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie HIV/AIDS a iných pohlavných a krvou prenosných ochorení v populácii školopovinnej mládeže, mladých dospelých a rizikových skupín.

Dôraz sa bude klásť aj na vzdelávanie zdravotníkov a odborných pracovníkov verejného zdravotníctva v mnohých oblastiach prenosných ochorení.

Všetky akčné plány predložila na rokovanie ministerka zdravotníctva. Podľa návrhov uznesení má šéfka rezortu predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu akčných plánov Národného onkologického programu SR a tiež Národného plánu kontroly infekčných ochorení SR do 30. júna 2021.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom