Komora lekárov aj ZAP stoja za novou úpravou pohotovostí

Cakaren.jpg
Foto: Pixabay.com

Vyjadrenia o kolapse či panike pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti od začiatku júla považujú za iracionálne a predčasné.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje tvrdenie, že od 1. júla 2018 nebude zabezpečená dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre pacientov za nedôvodné.

„Postup a spôsob, kto bude poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu od 1. júla je zákonom jednoznačne stanovený. Vyhlásenia o kolapse zabezpečenia APS sú zjavne neprimerané. Táto zdravotná starostlivosť pre pacientov bude zabezpečená aj po 1. júli, a to počas riadnych ordinačných hodín na ambulanciách poskytovateľov a v čase od 16:00 do 22:00 vybranými organizátormi APS,“ ubezpečil zväz v stanovisku.

Ako pokračoval, v miestach, v ktorých neboli vybraní organizátori ambulantnej pohotovostnej služby v prvom kole, budú na základe dohody s ministerstvom zdravotníctva až do ukončenia výberových konaní dočasne poverení iní organizátori alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo ústavné zariadenia.

Zväz preto nevidí racionálny dôvod na to, aby boli pacientom i ostatnej verejnosti podsúvané neopodstatnené informácie o ohrození dostupnosti poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby.

Treba vzdelávať pacientov

Zámerom novej legislatívnej úpravy pohotovostnej služby je podľa zväzu okrem zlepšenia a zefektívnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pri rešpektovaní súčasných možností slovenského zdravotníctva, i edukácia pacientov vo veciach optimálnych možností, foriem a spôsobov zabezpečenia ochrany zdravia pacientov.

„A to tak v prípadoch, ktoré neohrozujú bezprostredne ich zdravie, ako aj pri vzniku akútnych život ohrozujúcich stavov, ktoré je potrebné riešiť bezprostredne rýchlou zdravotnou pomocou a ústavnou pohotovostnou službou, bez zbytočného zdržiavania závažných stavov v APS,“ dodali ambulantní poskytovatelia.

Hlavné odborníčky: Starostlivosť bude zabezpečená

Hlavná odborníčka pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová a hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová podotkli, že podľa nového zákona bude zdravotná starostlivosť o pacienta pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život, alebo základné životné funkcie, adekvátne zabezpečená cestou APS.

„Ide o pokračovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti do 22. hodiny. APS je k dispozícii pre také zdravotné stavy, s ktorými pacient bežne navštívi svojho všeobecného lekára aj počas dňa. Takéto nezávažné stavy nepatria ani na centrálny príjem, ani do ústavnej pohotovostnej služby a už vôbec ich riešenie nepatrí do kompetencie záchrannej zdravotnej služby,“ objasnili.

Podľa hlavných odborníčok nezávažný stav, ktorý vznikne po riadnych ambulantných hodinách, sa môže vyriešiť aj od 16. do 22. hodiny v APS, zväčša však „vydrží“ do začiatku ordinačných hodín.

„Ak však ide o stav, ktorý je taký závažný, že si vyžaduje zásah záchrannej zdravotnej služby, vyšetrenie, alebo ošetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, prípadne následnú hospitalizáciu, do starostlivosti APS nepatrí,“ upozornili odborníčky.

Zdravotná starostlivosť o každého jedného pacienta so závažným stavom bude podľa nich adekvátne zabezpečená cestou rýchlej lekárskej pomoci (RLP), rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) alebo centrálneho príjmu (CP) nemocníc, a to počas celých 24 hodín.

„V tomto prípade čas trvania APS nie je podstatný, pretože starostlivosť poskytujú iné, už zmienené subjekty. Pacientovi v ich starostlivosti budú lieky podané, alebo poskytnuté priamo v nemocnici, v rámci ošetrenia. Ak bude pacient hospitalizovaný, potrebné lieky dostane počas hospitalizácie,“ dodali.

SLK: Pacientom zmena neuškodí

Za novou úpravou pohotovostí stojí aj Slovenská lekárska komora (SLK).

„Slovenská lekárska komora, ktorá iniciovala a aktívne sa podieľala na legislatívnej zmene lekárskej služby prvej pomoci na APS sa stotožňuje s medializovaným vyhlásením hlavných odborníčok pre všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre deti dorast. Cieľom zavedenia novej právnej úpravy pohotovostí je jednoznačne zracionalizovanie zdravotnej starostlivosti a zabránenie jej zneužívania,“ poznamenali lekári v stanovisku.

Komora lekárov ubezpečila, že zmeny, ktoré v pohotovostiach od júla nastanú, nebudú na úkor pacienta a zdravotná starostlivosť bude naďalej dostupná pre všetkých pacientov.

Slovenská lekárska komora verí, že v súlade s legislatívnou úpravou platnou od spomínaného dátumu bude zabezpečená ambulantná pohotovostná služba vo všetkých pevných bodoch, vrátane tých, v ktorých neboli v prvom kole výberových konaní organizátori APS vybraní.

„Vyjadrenia o kolapse či panike poskytovania zdravotnej starostlivosti od začiatku júla považujeme za iracionálne a predčasné. Nová ambulantná pohotovosť je jednou z výziev na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov i lekárov,“uzavrela SLK.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie APS Ambulantná pohotovostná službaSLK Slovenská lekárska komoraZAP Zväz automobilového priemyslu SR