V Košiciach sa bude prednášať o pohybových ochoreniach

Ke_pyramid.jpg
LF UPJŠ

Vo štvrtok sa v Košiciach začína dvojdňový Košický kurz extrapyramidových ochorení, na organizovaní ktorého sa podieľa Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice spolu s  Extrapyramídovou sekciou Slovenskej neurologickej spoločnosti a International Parkinson and Movement Disorder Society. Informovala o tom PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Témou podujatia je široký praktický úvod do problematiky extrapyramidových ochorení, ktoré sa venujú Parkinsonovej chorobe, trasu a iným mimovoľným pohybom, pričom pôjde o vôbec prvý komplexný kurz tohto typu na Slovensku, ktorého sa zúčastní cca 200 účastníkov zo 16 krajín Európy a Ázie.

Ako uviedol predseda kongresu Matej Škorvánek, odborný asistent Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP prednášať budú 18 odborníci z 8 krajín sveta, pričom ide o medzinárodne rešpektované osobnosti v danej oblasti. Prednášky budú venované fenomenológii a praktickým postupom v diferenciálnej diagnostike a liečbe extrapyramidových ochorení vrátane najmodernejších postupov.

Kľúčom je diagnostika

Skupina extrapyramídových ochorení podľa Škorvánka pacienta často nielen vyraďuje z bežného života, ale môže byť aj výrazne invalidizujúca a znamená vysoké socioekonomické bremeno pre spoločnosť.

„Diagnostika týchto ochorení je náročná a vyžaduje si nielen značné vedomosti, ale aj klinickú skúsenosť pri zaradení pacienta do správnej skupiny ochorení, pretože neraz sú tieto ochorenia klasifikované a následne i liečené nesprávne,“ zdôrazňuje neurológ.

Podľa jeho slov je správna diagnostika kľúčom k efektívnej liečbe, ktorej podmienkou je okrem klinického zatriedenia pacienta aj vysoká úroveň pomocných metodík vrátane zobrazovacej diagnostiky a genetických vyšetrení, v čom zohráva veľkú úlohu aj medzinárodná spolupráca.

Jedným z prednášajúcich na  Košickom kurze extrapyramidových ochorení bude profesor Vincenzo Bonifati z Rotterdamu, s ktorým Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP úzko spolupracuje v oblasti diagnostiky raritných extrapyramidových ochorení. Na základe tejto spolupráce bol začiatkom roka objavený nový gén pre jednu z foriem dystónie u členov rodiny z východného Slovenska.

Podobne aktívnu spoluprácu má toto pracovisko aj s inými významnými zahraničnými inštitúciami, napríklad s Univerzitou v Groningene, kde obhajovali svoje doktorandské práce viacerí pracovníci Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

„Medzinárodnú spolupráca s týmito univerzitami v oblasti chronických ochorení ako sú Parkinsonova choroba, dystónia a sclerosis multiplex viedla nielen k významnému rozvoju vedeckej práce na našej neurologickej klinike, ale aj k zásadnému posunu v klinickej starostlivosti o pacientov a zavedeniu nových diagnostických a liečebných metód na našom pracovisku,“ uviedla prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice Zuzana Gdovinová.

Dostupná je už aj pokročilá liečba

V súčasnosti sú už k dispozícii okrem klasických možností liečby aj viaceré pokročilé liečebné metódy. Patrí k nim pumpová terapia Parkinsonovej choroby a hĺbková mozgová stimulácia pri Parkinsonovej chorobe, dystónii a zneschopňujúcom trase.

„U časti pacientov, pri ktorých zlyhala štandardná farmakologická liečba, môžeme implantovať do hlbokých štruktúr mozgu elektródy, pomocou ktorých je možné ovplyvňovať mozgovú aktivitu. Touto neurostimuláciou sa dajú veľmi efektívne tlmiť prejavy spomenutých neurologických chorôb a jej princíp by sa dal prirovnať k použitiu kardiostimulátora pri ochoreniach srdca,“ vysvetľuje Škorvánek.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach