Ministerstvo plánuje vylepšiť dotácie na výskum

Chemia_banky.jpg
Foto: Pixabay.com
Ak návrh novely prejde, žiadatelia budú môcť dostať 80 % z nákladov. Zároveň už nebudú musieť byť tri roky predtým v biznise.

Žiadatelia o dotácie na výskum v oblasti zdravotníctva by mali mať lepší prístup k peniazom. predpokladá to návrh novely zákona o dotáciách v pôsobnosti MZ, ktorý rezort predložilo do pripomienkového konania.

Najvýraznejšou zmenou je výška dotácie. Kým doteraz je stropom 70 % z nákladov, po novom by sa hranica zvýšila na maximálne 80 %. Zvyšných 20 % bude musieť mať žiadateľ zabezpečené z iných zdrojov.

„Novovznikajúce organizácie zaoberajúce sa výskumno-vývojovou činnosťou nemajú dostatok vlastných, resp. iných zdrojov finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu,“ vysvetľuje rezort.

Podpora start-upov

Zrušiť sa má aj podmienka, že spoločnosť musí vykonávať výskumno-vývojovú činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti.

To má podľa MZ podporiť najmä začínajúce spoločnosti ako sú start-up alebo spin-off s vysokým potenciálom generovania inovácií alebo výlučných práv v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Cieľom predkladanej novely je signifikantné zvýšenie efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti a kvality v hodnotiacom procese žiadostí, píše ministerstvo.

Hodnotiť nebude samo ministerstvo

Okrem iného to chce dosiahnuť aj tým, že projekty bude posudzovať tretia strana. „MZ SR nedisponuje dostatočným počtom hodnotiteľov vo všetkých špecializačných odboroch, na ktoré sú zamerané vedecko-výskumné aktivity v oblasti zdravotníctva,“ odôvodňuje rezort.

Do hodnotiaceho procesu by sa tak mala zapojiť nezávislá právnická osoba, ktorú vyberie MZ. Mala by poskytnúť odborné posudky vypracované nezávislými externými zahraničnými hodnotiteľmi.

Počet bodov a názov právnickej osoby, ktorá hodnotenie vypracuje, má ministerstvo zverejňovať.

Ak novela prejde, mala by začať platiť od októbra tohto roku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom