Ministerstvo zdravotníctva chce zákon riešiaci personálnu krízu v zdravotníctve

Covid, koronavírus, nemocnica
Foto: ilustračné, SITA/AP

Ministerstvo zdravotníctva SR chce zjednodušiť prístup k výkonu vybraných zdravotníckych povolaní. Zabezpečiť to má návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zrušiť sa má podmienka preukazovať odbornú spôsobilosť u psychológov, logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

Prax podľa ministerstva ukázala, že je neefektívne a neopodstatnené podmieňovať odbornú spôsobilosť na výkon vymenovaných zdravotníckych povolaní získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

Uznávanie dokladov

Novela má tiež zefektívniť proces uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky.

V súčasnosti je lehota na vybavenie žiadostí o uznanie dokladov stanovená najneskôr do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti v prípade dokladu o špecializácii a najneskôr do štyroch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti v prípade certifikátu.

Ako prílohy k predmetným žiadostiam sú tiež požadované úradné osvedčené kópie, prípadne úradne osvedčené preklady dokladov. Administratívnu záťaž by v tejto súvislosti malo uľahčiť jednak skrátenie lehôt na vybavenie žiadostí, ako aj zrušenie podmienky prikladať k žiadostiam úradne osvedčené kópie a preklady.

Nedostatok pracovníkov

Cieľom návrhu novely je tiež riešenie situácie s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, a to konkrétne vytvorením možnosti doplnenia personálu zdravotníkmi z iných krajín.

Aj v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády by mal preto návrh novely špecifikovať takisto podmienky overovania ovládania štátneho jazyka u cudzincov, ktorí majú záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na Slovensku.

V súlade s plánom obnovy majú zároveň dostať možnosť predĺženia dočasnej odbornej stáže, a to aj po skončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Čo najrýchlejšie vzdelávanie

Novela rieši aj súčasný systém ďalšieho vzdelávania, ktorý podľa autorov návrhu nereaguje na aktuálne potreby čo najrýchlejšieho vzdelávania zdravotníkov a dopĺňania špecialistov.

Navrhujú preto upraviť zároveň ustanovenia týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov, ako aj povinnosti vzdelávacích orgánov, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR