Model jeden lekár a jedna sestra je neudržateľný, podľa vlády treba zaviesť nové modely organizácie práce

Lekár
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Prevažujúca ambulantná prax s modelom jeden lekár a jedna sestra je neudržateľná. Dôvodom je starnutie populácie, nárast chronických ochorení, nedostatok lekárov či ich vysoký priemerný vek.

Ambulancie by mali zaviesť nové modely organizácie práce. Uvádza sa to v aktualizovanej stratégii starostlivosti o zdravie do roku 2030, ktorý v utorok schválila vláda. Rezort zdravotníctva ako predkladateľ stratégie po pripomienkach Asociácie na ochranu práv pacientov a Asociácie súkromných lekárov tak v materiáli konkretizoval víziu riešenia nedostatočného počtu lekárov.

„Nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve je dlhodobým a významným problémom mnohých európskych krajín, pričom pandémia ochorenia COVID-19 predmetnú situáciu ešte zhoršila,“ napísal predkladateľ.

Zvýšenie počtu absolventov

S podporou eurofondov vláda plánuje zvýšiť záujem zdravotníkov o kariérne vzdelávanie a zabezpečiť moderné vybavenie najmä vzdelávacích pracovísk.

V stratégii je zdôraznený fakt, že zvýšenie počtu absolventov je možné iba po navýšení financií pre stredné a vysoké školy zdravotníckeho zamerania a optimalizácii ich personálneho a technického vybavenia. Zároveň sa počíta s novou koncepciou všeobecného lekárstva a primárnej pediatrie s predpokladaným schválením do konca roku 2022.

Podľa stratégie je nevyhnutné posilniť personál ambulancií inými zdravotníckymi a nezdravotníckymi pracovníkmi a zaviesť nové spôsoby organizácie práce. Cieľom je obslúžiť vyšší počet pacientov ako dnes a komplexne riešiť širšiu škálu chronických ochorení všeobecným lekárom namiesto návštevy špecialistu. Tým sa má zlepšiť prístup pacientov k všeobecným lekárom či zvýšiť atraktívnosť odboru všeobecného lekárstva a pediatrie.

„V segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti je potrebné aktualizovať súčasnú podobu verejnej minimálnej siete,“ uvádza sa v stratégii.

Čerpanie eurofondov

Dnešné normatívy neodrážajú existujúci problém nedostatku špecialistov. Sú určené na úrovni kraja a vykazujú, že sieť je naplnená.

Okresy v rámci kraja však môžu trpieť nedostupnosťou špecialistov. „Normatívy pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť je potrebné stanoviť na úrovni menších územných jednotiek, napríklad okresov, podľa špecifík a potrieb jednotlivých odborností,“ predpokladá stratégia.

Aktualizácia strategického rámca starostlivosti o zdravie je jednou z podmienok čerpania eurofondov v programovom období 2021 až 2027. Materiál definuje strategické zámery na zlepšovanie zdravia obyvateľov a skvalitňovanie ambulantnej, ústavnej starostlivosti a elektronického zdravotníctva. V týchto oblastiach stanovil cieľové hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2030 a určil nástroje, ako ich naplniť.

Plnenie cieľov bude verejne dostupné a bude ho monitorovať rezort zdravotníctva a komisia zložená zo zástupcov aj z externého prostredia. Zámery sa budú financovať zo štátneho rozpočtu, verejného zdravotného poistenia a eurofondov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ASL Asociácia súkromných laboratóriíMZ Ministerstvo zdravotníctva SRVláda SR