Obsah a členenie elektronickej zdravotnej knižky by sa mali upraviť

Kable.jpg
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo navrhuje zúženie údajov vedených v pacientskom sumári len na najdôležitejšie život zachraňujúce.

Obsah a členenie elektronickej zdravotnej knižky by sa mali upraviť. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zúženie údajov vedených v pacientskom sumári len na najdôležitejšie život zachraňujúce.

„V rámci zavádzania elektronického zdravotníctva sa umožňuje vytvorenie a používanie lekárskych správ o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a lekárskych prepúšťacích správ v elektronickej podobe,“ konštatoval rezort v materiáli.

Novela má umožniť aj predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny v elektronickej podobe formou preskripčného záznamu a ich výdaj na základe tohto elektronického preskripčného záznamu.

Rovnako by sa malo zabezpečiť viacnásobné predpísanie humánneho lieku a jeho opakovaný výdaj na základe tzv. viacnásobného receptu.

Pribudnú úlohy pre NCZI

Ministerstvo chce právnou úpravou tiež spresniť príslušné ustanovenia v rámci procesu overenia zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. „Národnému centru zdravotníckych informácií sa ukladá úloha vykonávať dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overovať zhodu,“ uvádza dôvodová správa.

Ministerstvu by mala ubudnúť kompetencia schvaľovať dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, ako aj každú ich zmenu.

Táto kompetencia by mala prejsť na národné centrum, ktoré je odborným garantom celej informatizácie zdravotníctva, ako aj správy národného zdravotníckeho informačného systému.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií