Rooseveltova nemocnica hľadá dodávateľa farmaceutických výrobkov

Lieky
Foto: FreeImages.com

Predmetom obstarávania sú antibiotiká, pričom odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 807 420 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica hľadá dodávateľa farmaceutických výrobkov. Ako sa uvádza v Dodatku k úradnému vestníku EÚ, predmetom zadania zákazky sú antibiotiká proti mikrobiálnym a vírusovým infekciám, látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby fakultnej nemocnice. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 14. novembra.

Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí. „Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky – na všetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky,“ píše sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje 807 420 eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodujúcim kritériom pre výber víťaza bude cena. Trvanie zákazky je stanovené na 24 mesiacov. Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom. Obstarávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP FDR BB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica