Rooseveltova nemocnica sa chystá na veľkú rekonštrukciu

FDR
Foto: SITA / Jakub Julény
Štyri roky prác a takmer 106 miliónov eur. To si vyžiada plánovaná veľká rekonštrukcia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Ako uvádza návrh, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva, hlavným cieľom projektu je komplexné zrekonštruovanie nemocnice.

„Zrealizované stavebné úpravy budú spĺňať procesné a logistické požiadavky  na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 21. storočia s ohľadom na potreby pacienta, zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zefektívnenie interných procesov,“ píše ministerstvo.

V ostatných dvoch rokoch nemocnica pripravovala podklady potrebné k začatiu rekonštrukcie.

Životnosť budov končí

Budovy nemocnice sú na hraniciach svojej technickej životnosti, ale ako komplex predstavujú fungujúci celok.

Životnosť stavby ústavného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti 30-40 rokov. Životnosť jednotlivých investičných celkov je rozdielna z hľadiska účtovného, ale aj morálneho opotrebenia.

Areál FNsP FDR bol skolaudovaný v roku 1982. Po 35 rokoch prevádzky a bez rozsiahlejšej rekonštrukcie už nespĺňa súčasné požiadavky, tak technické ako aj procesné, upozorňuje ministerstvo.

„Zmena súčasného stavu sa dá dosiahnuť len výraznou infraštruktúrnou a procesnou obnovou,“ dodáva.

Preorganizujú rozmiestnenie jednotlivých činností

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 105,8 mil. eur s DPH. (Konečná suma závisí na výsledku verejného obstarávania, pozn. red.)

Časová os:

 • začiatok 2019: vypísanie verejného obstarávania
 • august 2019: podpísanie zmluvy o dielo
 • marec 2020: odovzdanie staveniska
 • júl 2023: ukončenie rekonštrukcie

Nové usporiadanie nemocnice bude podľa návrhu predstavovať zjednotený a na seba nadväzujúci koncept poskytovania vysokošpecializovanej akútnej, diagnostickej, operačnej a intenzivistickej starostlivosti („hot floor“).

Následne starostlivosti o lôžkového pacienta („hotelová časť“)  a ambulantné činnosti, ktoré budú schopné pružne reagovať na zmeny v dopyte po zdravotnej starostlivosti.

Súčasne sa zvýši flexibilita a efektívnosť využívania lôžkového fondu, sľubuje materiál.

S banskobystrickou nemocnicou sa v rámci stratifikácie nemocníc počíta ako s nemocnicou tretieho, teda najkomplexnejšieho typu.

„Spĺňa všetky predpoklady pre zastávanie úlohy nemocnice III. typu v zmysle stratifikácie nemocníc, svojou polohou v rámci Slovenskej republiky, ale najmä spektrom výkonov, ktoré poskytuje pre pacientov nielen vo svojej spádovej oblasti,“ odôvodňuje ministerstvo.

Čo sa bude robiť:

 • zateplenie a nová fasáda budov
 • rekonštrukcia striech
 • vybudovanie spojovacieho krčku medzi blokmi B1 a B2
 • výmena okien
 • rekonštrukcia elektrických rozvodov
 • výmena bleskozvodov
 • zmena dispozičných riešení jednotlivých podlaží monoblokov B1 a B2
 • výmena všetkých rozvodov – vody, plynu, medicínskych plynov, káblov atď.
 • nová povrchová úprava stien a podláh
 • výmena ochrany pred RTG žiarením
 • vybudovanie nových kotolní

(zoznam je orientačný, rozsah rekonštrukcie je rôzny v jednotlivých blokoch)

Počas rekonštrukcie bude pacientov rovnako

Materiál ministerstva počíta s tým, že počas rekonštrukcie ubudne lôžok, no počet hospitalizácií ostane rovnaký.

Znamená to, že obložnosť by mala stúpnuť. Napriek tomu nedosiahne úroveň 85 %, ktorá sa považuje za  hraničnú z hľadiska udržania hygienicko-epidemiologického režimu.

Z vlaňajšej priemernej obložnosti 64,96 % by mala v tomto roku stúpnuť na 70 %. Najvyššiu úroveň by mala dosiahnuť v roku 2022, a to 80,84 %.

Po ukončení prác by mala klesnúť na 75,52 %.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP FDR BB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica