Sprievodca poplatkami v zdravotníctve

Peniaze, mzdy, stetoskop
Foto: Thinkstock

Poplatky v zdravotníctve nie sú len politickou témou, ale zaujímajú predovšetkým pacienta a jeho peňaženku.

V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré nám poskytlo informácie, vám prinášame stručný prehľad toho, kde všade sa môžete stretnúť s poplatkami.

Čo je bez poplatku

Lekár, s ktorým má zdravotná poisťovňa zmluvu, nesmie  od pacientov požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pacienti majú podľa ministerstva garantovanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia.

Poplatkami typu – „manažment pacienta, klientska karta, konzultačný, registračný, vstupný či rajónový poplatok“ lekári nesmú podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Neoprávnený výber môžete hlásiť

Pacient však na báze dobrovoľnosti môže mať zmluvnú možnosť využívať aj ďalšie služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona – to je napr. call centrum, sms notifikácia.

Ak má občan podozrenie na neoprávnený výber poplatku, môže svoj podnet adresovať príslušnému VÚC.

Samosprávne kraje vydávajú ambulantným lekárom povolenie na činnosť a v ich kompetencii je aj následná kontrola.

Lekári nemôžu žiadať úhradu za:

 • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
 • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
 • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
 • výmenný lístok k špecialistovi,
 • prednostné ošetrenie.

Poplatky za administráciu

Poplatky sa môžu týkať vyšetrení na administratívne účely – to je napr. potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz alebo lekárske potvrdenie do školy či práce, vyšetrenie pred športovou súťažou, pred nástupom do detského tábora a podobne.

Ceny tohto druhu musí mať každá ambulancia uvedené v cenníkoch – na viditeľnom mieste, tak aby bol pacient vopred informovaný.

Platenie na pohotovosti

V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby platí poistenec 2 eurá.

Ak ho lekár následne odošle k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, tento poplatok mu v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby účtovať nebudú.

Pacient platí na urgente 10 eur. Podľa platnej legislatívy môže byť poistenec za určitých okolností od úhrady poplatkov oslobodený.

Pacient neplatí za ošetrenie na ústavnej pohotovosti:

 • v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Uvedené neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
 • ak ošetrenie trvalo viac ako dve hodiny,
 • ak bol pacient následne hospitalizovaný,
 • ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • držitelia zlatej Jánskeho plakety po preukázaní sú oslobodení od poplatkov na urgentnom príjme,
 • tehotné ženy – ak im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom.

Poplatok za využitie ambulantnej pohotovostnej služby (APS)  je 2 eurá.

Pacient neplatí za ošetrenie na ambulantnej pohotovosti:

 • v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Uvedené neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
 • ak bol pacient následne hospitalizovaný,
 • ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak poistenec navštívi urgent v nemocnici, (medzi 16:00 a 22:00 v pracovných dňoch a v čase medzi 7:00 a 22:00 v dňoch pracovného pokoja) v okrese, kde nie je ambulantná pohotovostná služba, platí 2 eurá.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie APS Ambulantná pohotovostná službaMZ Ministerstvo zdravotníctva SR