SÚSCCH chce kúpiť angiografický spotrebný materiál za viac ako 25 mil. eur

Stent
Foto: Thinkstock

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici plánuje obstarať angiografický spotrebný materiál. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky zhruba 25,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu. Predmet zákazky je rozdelený do 24 častí. Na všetky možno predkladať ponuky.

Zmluva na dva roky

V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Súčasťou zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v súťažných podkladoch.

Dĺžka trvania zákazky má byť 24 mesiacov. Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie žiadostí o účasť do 4. februára 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SÚSCCH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb