Tehotné ženy už nebudú na urgentoch platiť

Tehotenstvo.jpg
Foto: Stockvault.net

Rozhodli o tom poslanci pri stredajšom hlasovaní. Oslobodenie od poplatku sa však týka len stavov súvisiacim s tehotenstvom a pôrodom.

Parlament v utorok schválil zákon o radiačnej ochrane. Cez pozmeňujúci návrh v spoločnej správe sa odpúšťa 10-eurový poplatok pre tehotné ženy na urgentných príjmoch.

„Navrhuje sa zabezpečiť, aby bola tehotná poistenka oslobodená od úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, a to pri akejkoľvek zmene jej zdravotného stavu v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom,“ píše sa v spoločnej správe.

Možné bude aj spätné preplatenie

Zároveň poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, najneskôr však do 15 dní odo dňa úhrady.

Súčasťou žiadosti o preplatenie úhrady musí byť doklad o zaplatení, ktorým je doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, správa o poskytnutej urgentnej zdravotnej starostlivosti.

„Poistenec má nárok na preplatenie úhrady, ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie,“ píše sa v spoločnej správe.

Cigánikovej návrh na úplné oslobodenie neprešiel

Poslankyňa NR SR za stranu SaS Jana Cigániková neuspela s pozmeňujúcim návrhom, aby boli všetky tehotné ženy plošne oslobodené od 10-eurových poplatkov na urgentných príjmoch. Takýto poplatok by tak neplatila ani tá tehotná žena, ktorá navštívi urgentný príjem a jej zhoršený zdravotný stav nemá súvislosť s tehotenstvom a pôrodom.

Podľa nej je „drzosťou“, ak má tehotná matka spoplatnenú zdravotnú starostlivosť. „V prípade rodín má solidárne poistenie zmysel,“ povedala liberálna poslankyňa.

Povinnosti aj pre poisťovne

V nadväznosti na štart ostrej prevádzky elektronického zdravotníctva sa cez pozmeňujúci návrh taktiež dopĺňa zákaz pre zdravotné poisťovne podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto pripojením alebo so vzájomným poskytovaním údajov.

Dopĺňa sa aj povinnosť pre zdravotné poisťovne poskytovať vymedzené údaje nielen Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale súčasne aj Národnému centru zdravotníckych informácií.

„Pre funkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému je nevyhnutné, aby malo Národné centrum zdravotníckych informácií prístup k aktuálnym údajom o poistencoch a ich kapitačných vzťahoch priamo zo zdravotných poisťovní, oneskorenie poskytovania týchto údajov úradom pre dohľad sú aktuálne dva mesiace,“ objasnil predkladateľ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom