ÚVZ dokončuje prípravu imunologických prehľadov

Vakcinacia.jpg
Foto: Pixabay.com

Výsledky imunologických prehľadov budú podľa hlavného hygienika SR tvoriť podklady pre prípadné zmeny v očkovacej schéme alebo potvrdia súčasnú vakcinačnú stratégiu.

V súčasnosti sa dokončuje metodické usmernenie hlavného hygienika SR na uskutočnenie imunologických prehľadov v SR v roku 2018.

Toto usmernenie obsahuje metodiku výberu osôb, metodiku odberu a laboratórneho vyšetrenia vzoriek krvi na vyšetrenie protilátok proti prenosným ochoreniam.

Určené boli mikrobiologické laboratóriá, ktoré budú zodpovedné za vyšetrenie vzoriek, mechanizmus skladovania a transportu odobratých vzoriek krvi a metodika štatistického spracovania laboratórnych výsledkov. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Odbery budú robiť všeobecní lekári

Koordinátorom imunologických prehľadov v SR je Úrad verejného zdravotníctva SR. Organizačne budú zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil pracovnú skupinu pre imunologické prehľady, ktorá navrhla základné kroky realizácie imunologických prehľadov. Odbery klinických vzoriek budú robiť vybraní všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých. Laboratórne vyšetrenie vykonajú príslušné mikrobiologické laboratóriá.

„Realizácia imunologických prehľadov je náročná, a preto si aj ich dôsledná príprava vyžaduje určitý potrebný čas. Imunologické prehľady sa v roku 2018 vykonajú na reprezentatívnej vzorke populácie SR. Vyšetrí sa približne 4 200 osôb, rovnomerne z celého územia, t. j. zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení oboch pohlaví,“ objasnil Mikas.

Zamerajú sa na šesť ochorení

Zároveň informoval, že do imunologických prehľadov budú zahrnuté prenosné ochorenia: osýpky, mumps, ružienka, vírusová hepatitída A, vírusová hepatitída B, vírusová hepatitída C.

Výsledky imunologických prehľadov budú podľa hlavného hygienika tvoriť podklady pre prípadné zmeny v očkovacej schéme alebo potvrdia súčasnú vakcinačnú stratégiu v SR. Posledné imunologické prehľady sa na Slovensku vykonali v roku 2002.

„Výsledky posledných imunologických prehľadov z roku 2002 preukázali dostatočnú kolektívnu imunitu a správne nastavenie jednotlivých schém očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam zaradeným v rámci pravidelného povinného očkovania. Avšak vzhľadom na zväčšujúce sa riziko zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, ako aj na pokles zaočkovanosti detskej populácie v SR na hranicu 95 % u vybraných druhoch povinného očkovania, bolo nevyhnutné prijať rozhodnutie o realizácii imunologických prehľadov,“ konštatoval Mikas.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR