Vlani sa na Slovensku liečilo najviac užívateľov drog za posledné desaťročie

Drogy_striekacka.jpg
Foto: Stockvault.net

Oproti roku 2007 sa ich počet zvýšil až o 1 268 osôb, informuje NCZI

V minulom roku na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 253 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 533 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov.

Ako vyplýva z publikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pod názvom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016, oproti roku 2007 sa ich počet zvýšil až o 1 268 osôb. Približne tretina, teda 1 116, boli drogovo závislí, ktorí boli liečení vo výkone trestu odňatia slobody.

Prevahu podľa pohlavia liečených užívateľov drog majú muži (2 649 mužov, 604 žien). Viac ako polovica, konkrétne 1 737 pacientov, už bola v minulosti liečená pre drogové problémy.

Najviac recidív majú heroín a sedatíva

Liečbu prvýkrát v živote vyhľadalo 1 413 pacientov. „Najvyšší podiel opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu – 86 percent a hypnotík a sedatív – 66 percent. Liečba prvýkrát v živote prevládala u užívateľov kokaínu – 78 percent a marihuany 66 percent,“ informovalo NCZI.

Najviac osôb bolo liečených pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 239 liečených, z nich 1 192 užívalo pervitín). Druhým najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie opiátov (869 liečených, z nich 686 užívalo heroín). Liečbu podstúpilo aj 739 užívateľov cannabisu, z nich 721 užívalo marihuanu.

Vek liečených sa zvyšuje

V minulosti bolo najviac liečených pacientov vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, v roku 2016 ich bolo najviac medzi 30- až 34-ročnými. Vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov bolo v uplynulom roku liečených 712 osôb (596 mužov a 116 žien ) a vo vekovej skupine 25- až 29-ročných to bolo 674 osôb (566 mužov a 108 žien ).

„Z drogovej závislosti sa liečilo sedem detí (päť chlapcov, dve dievčatá) do 14 rokov a 271 mladistvých (203 chlapcov, 68 dievčat) vo veku od 15 do 19 rokov. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti na marihuane,“ priblížilo NCZI.

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v minulom roku bolo fajčenie (34,6 %), nasledovalo injekčné podanie drogy (30,3 %) a šnupanie (21,9 %). Podľa územia trvalého pobytu mal vlani Bratislavský kraj (989 užívateľov) a Trnavský kraj (450) najväčší počet drogovo závislých pacientov. Najmenej liečených drogovo závislých bolo evidovaných v Prešovskom kraji (77).

Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných (1 345 mužov a 276 žien). Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania to boli najmä muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243). Až 82,4 percenta liečených zo závislosti boli slobodní ľudia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií