Začala sa kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb, do ktorého postúpili Čaputová a Šefčovič

Voľby
Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský.

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Oficiálnym vyhlásením výsledkov 1. kola volieb prezidenta SR Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (štátnou volebnou komisiou) sa začala kampaň pred 2. kolom volieb novej hlavy štátu.

Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb, bude teda trvať do 27. marca do 23:59. Zároveň sa až do 22. marca môžu zverejňovať aj výsledky prieskumov k 2. kolu volieb.

Zákaz na ich publikovanie začne platiť sedem dní predo dňom konania 2. kola volieb prezidenta, teda od 23. marca od 0:00, a bude platiť až do skončenia hlasovania 30. marca.

Vyplýva to zo stanoviska Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k marcovým voľbám hlavy štátu. Ich prvé kolo sa uskutočnilo v sobotu.

Trvanie volebnej kampane

Ako uvádza RVR v Stanovisku k voľbám prezidenta SR vo vysielaní 2019, volebná kampaň je podľa zákona o volebnej kampani akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu, za ktorú sa obvykle platí úhrada.

Ide pritom o činnosť v ich prospech aj v neprospech. Podľa zákona o volebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Pred marcovými voľbami hlavy štátu sa teda kampaň začala 10. januára a jej posledný deň pred 1. kolom volieb prezidenta bol 13. marec.

Zákon o volebnej kampani trvanie volebnej kampane pre druhé kolo volieb hlavy štátu priamo nevymedzuje. Podľa stanoviska RVR sa kampaň pred 2. kolom volieb začína dňom oficiálneho vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (štátnou volebnou komisiou) a skončí sa 48 hodín pred konaním druhého kola volieb, bude teda trvať do 28. marca.

Volebné moratórium

Po skončení kampane začne platiť volebné moratórium, počas ktorého je zakázaná akékoľvek činnosť v prospech alebo neprospech kandidátov.

Ministerstvo vnútra na svojej webstránke v časti venovanej voľbám prezidenta informuje, že „vedenie volebnej kampane je zakázané v prípade konania druhého kola volieb od 27. marca od 23:59, až do skončenia hlasovania v druhom kole volieb“.

Koho budete voliť v druhom kole prezidentských volieb?

Táto anketa už bola ukončená
52%
20%
4%
24%

Pred 2. kolom volieb prezidenta sa výsledky volebných prieskumov nemôžu zverejňovať sedem dní pred voľbami a v deň volieb, až do skončenia hlasovania, teda od 23. marca od 0:00 do 30. marca až do skončenia hlasovania. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov pred 2. kolom je tak 22. marec.

Politická reklama

Politická reklama sa podľa stanoviska licenčnej rady môže pred 2. kolom volieb prezidenta vysielať od oficiálneho vyhlásenia výsledkov hlasovania v 1. kole štátnou volebnou komisiou do 48 hodín pred konaním druhého kola, teda do 28. marca (do 6:59).

Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidáti na prezidenta, ktorí si ju zároveň aj platia. Vysielatelia musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej reklamy bolo zreteľne označené a oddelené od ostatných programov, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Politická reklama sa nemôže vysielať v čase bežnej reklamy.

Politickú reklamu musí podľa zákona povinne vysielať iba verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Čas na vysielanie politickej reklamy musí medzi kandidátov rovnomerne rozdeliť. RTVS musí vyhradiť vysielací čas na politickú reklamu aj pred 2. kolom volieb, a to dve hodiny v rozhlase a dve hodiny v televízii.

Kandidáti na prezidenta si musia uplatniť svoj nárok na politickú reklamu v RTVS do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov 1. kola volieb volieb. Vysielatelia s licenciou, teda súkromné televízie a rádiá, politickú reklamu môžu, ale nemusia vysielať. Pred 2. kolom môžu vysielateľ s licenciou vyhradiť na politickú reklamu najviac dve hodiny a taktiež zaistiť, že žiaden kandidát nebude znevýhodnený.

Diskusie s kandidátmi

Diskusie k voľbám prezidenta SR sa podľa stanoviska RVR môžu v prípade 2. kola vysielať počnúc dňom vyhlásenia výsledkov 1. kola volieb štátnou volebnou komisiou až do 28. marca (do 6:59). RTVS pritom podľa zákona diskusie vysielať musí.

Na diskusie s kandidátmi má pred 2. kolom verejnoprávna televízia vyčleniť po dve hodiny a verejnoprávny rozhlas tiež dve hodiny. Súkromné televízie a rádiá diskusie k prezidentskými kandidátmi vysielať môžu, ale nemusia.

Počas kampane majú RTVS a vysielatelia s licenciou zakázané vysielanie akýchkoľvek iných programov ako diskusií, spravodajstva, publicistiky a politickej reklamy, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta.

Vysielanie cez internet

Licenčná rada sa osobitne venuje vysielateľom prostredníctvom internetu a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Pripomína, že za vysielanie prostredníctvom internetu možno považovať iba vysielanie výlučné cez internet, a teda nie „online“ vysielanie programovej služby, ktorá sa vysiela aj iným spôsobom, napríklad prostredníctvom televízie či rozhlasu.

Vysielatelia prostredníctvom internetu a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa RVR môžu vysielať, respektíve poskytovať politickú reklamu, ako sú napríklad volebné spoty a platená inzercia. Môžu tiež zverejňovať volebné plagáty, prípadne vysielať, respektíve poskytovať programy s kandidátmi na prezidenta. Aj pre nich však platí povinnosť dodržiavať volebné moratórium, dodáva v stanovisku licenčná rada.

VIAC O TÉME: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU: VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLIEB

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Maroš ŠefčovičZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu