Duchovné slovo na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Bohostánok
Bohostánok Foto: SITA

Okná operačného systému Windows sú pre mňa symbolom otvárania dnešných širších obzorov pre ľudskú realitu. Sú príležitosťou nahliadnuť do sveta, o ktorom predtým človek možno nemal ani tušenie. Vždy sa však pred ľuďmi otvárali nové možnosti.

Rozmýšľam nad tým, aký pohľad sa naskytol Cyrilovi a Metodovi, keď sa na území Veľkej Moravy dívali z okna svojho nového príbytku. Videli svet odlišný od toho svojho a zároveň v ňom videli ľudí rozprávajúcich jazykom známym z cisárskeho mesta. Títo ľudia, ku ktorým sa cítili byť poslaní, neboli poučení o viere v Ježiša Krista takým spôsobom, aby jej bez ťažkostí rozumeli. Pozvaním slovanského kniežaťa Rastislava a prijatím úlohy od cisára Michala III. sa ocitli pred výhľadom na takúto ľudskú skutočnosť, ktorú považujeme aj za našu, slovenskú. Otvorilo sa pred nimi okno sveta, ktorému sa snažili čo najlepšie porozumieť. Vyučovaním písma zodpovedajúceho jazyku ľudí – našich predkov, učili tento svet porozumieť sebe samému. Tak sa porozumenie sebe samým u Slovanov spája s porozumením učenia Ježiša Krista. A to je stále aktuálne. Naši vierozvestovia objavovali šírku ľudskej skutočnosti tak, že chceli naplniť to, čo od učeníkov všetkých čias žiadal Ježiš sám:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

(Mt 28,16-20)

Sú okná, ktoré otvárajú pohľad do sveta a rozširujú možnosti spoznať odlišnú ľudskú skutočnosť. Je hlboko ľudské a správne prijímať výzvy na rozšírenie svojho obzoru. Nestačí však len toto jeho horizontálne rozširovanie. Aby človek zostal a stále sa naplneným človekom stával, potrebuje aj vertikálne rozšírenie svojej ľudskosti o vzťah do hĺbky. O vzťah s Bohom. V nových oknách ľudských možností, ktoré sa mu otvárajú, musí uvidieť možnosť na stretnutie Boha, ktorý sa mu prišiel ukázať.

Okná našich nových možností poznania môžu byť niekedy podobné tým windowsovým. Je ich otvorených príliš veľa a aj keď človek nakukne do mnohých kútov sveta, do kontaktu s jeho živou realitou neprichádza. Ostáva len na povrchu. Nevie do reality aktívne zasiahnuť, lebo sa do nej neodhodlal aktívne vstúpiť tak, ako sa pre Božie pozvanie cez hlas pozemských vládcov do našich dejín rozhodli vojsť sv. Cyril a Metod.

Aby sa dnešný človek do reality zahľadel tak uprene, že sa do nej rozhodne vstúpiť, potrebuje sa naučiť nejako sústrediť na jej podstatu. A tou je človek aj Boh súčasne prítomný v okienku, ktoré mi život práve otvoril. Sv. Cyril a Metod nám prinášajú dedičstvo viery, ktorá využíva príležitosť prinášať Boha do sveta. Skôr však, ako sa takýmito očami mohli dívať na svet okolo seba, museli oni sami nahliadnuť do okna cez, ktoré Božiu skutočnosť pred sebou videli. Taký pohľad ponúka okno Bohostánku.

Ponúkam pohľad na jeden konkrétny Bohostánok, pred ktorým som v modlitbe pred pár dňami trávil čas. Zhotovený ešte v sedemdesiatych rokoch, pozýval už pred windowsom pozrieť sa na realitu života. Pohľad na neho ma uisťoval, že keď s vierou hľadím na skutočnosť, ktorá predo mnou otvorila svoje nové okno, vidím v nej prítomnosť Boha.

V roku viery, ktorý v Katolíckej cirkvi slávime, som mal dojem, že sme v jej spoločenstve málo pripravení pozerať sa na svet okolo ako na príležitosť vidieť Boha v ňom prítomného. Možno je to aj tým, že sa málo dívame na Bohostánok s túžbou viery, stretávať za jeho oknom Ježiša. Pohľad na okno, za ktorým je eucharistický Kristus, teda človek aj Boh zároveň, to je terapia, ktorou sa veriaci človek môže vždy vrátiť do prežívania Boha v každodennej realite, ktorú Boh odkryl práve nám.

Viera Cyrila a Metoda, viera, ktorú dával Ježiš apoštolom, je pre mňa práve toto konkrétne stretnutie s ním cez ľudí, ktorých mi poslal, aby som s nimi vieru zdieľal alebo im ju hlásal. Práve teraz ju zdieľam aj s vami. Požehnanú slávnosť slovanských vierozvestov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Cyril a MetodJán Macej