Sloboda a Solidarita

Sloboda a Solidarita navrhuje balík zmien v Exekučnom poriadku ( vofinanciach.sk)

Liberáli navrhujú prijať viaceré legislatívne zmeny, medzi nimi aj to, aby v prípade, keď veriteľ vstúpi do záväzkového vzťahu s dlžníkom, voči ktorému v čase menej ako päť rokov pred vznikom takého záväzku bola exekúcia zastavená pre nedostatok majetku alebo bola riadne ukončená, aby veriteľ znášal náklady na exekúciu pohľadávok z takého vzťahu.