K pozitívnej zmene životných podmienok Rómov by mali prispieť aj pomocné profesie

Rómovia
Foto: ilustračné, SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 16. marec (WebNoviny.sk) – Jednou z najdôležitejších úloh pomocných profesií je pozitívna zmena životných podmienok v rómskych komunitách. Vyplýva to zo správy o udržateľnosti pomocných profesií a krokoch k jej zvýšeniu, obzvlášť v nadväznosti na projekty končiace sa v roku 2019.

Pod pomocnými profesiami sa rozumejú rôzne druhy terénnej a komunitnej sociálnej práce, čiže činnosti pracovníkov komunitných centier, asistentov učiteľov v školách a materských školách, ako aj zdravotných osvetárov a miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s marginalizovanými rómskmi komunitami.

Pomocné profesie majú prispieť k zlepšeniu začlenenia rómskych komunít. Správu na poslednom rokovaní vláda vzala na vedomie. Vláde ju predložil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Veľké národné projekty

Na zabezpečenie pomocných profesií prostredníctvom národných projektov po roku 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadil medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Členom tejto pracovnej skupiny je aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a príspevková organizácia Zdravé regióny. Agentúru SITA o tom informovala Silvia Tannhauserová z Odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

V programovom období 2014 – 2020 sa väčšina pomocných profesií podporuje prostredníctvom šiestich veľkých národných projektov. Ide o nástroj pomoci smerujúcej do 150 obcí s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami v SR. Realizácia týchto projektov sa financuje z príslušných prioritných osí operačného programu Ľudské zdroje.

Zlepšenie vstupu na trh práce

Cieľom prvého národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni je zlepšenie situácie skupín sociálne vylúčených, resp. zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti. Projekt podporuje 98 poskytovateľov vybraných sociálnych služieb, ktorí pomáhajú vyše 36 000 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii.

Ďalší projekt Terénna sociálna práca v obciach I. má za cieľ zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Tento národný projekt sa uskutočňuje v 234 obciach a mestách a doteraz z neho profitovalo vyše 47 000 klientov. Projekt Škola otvorená všetkým sa podieľa na uplatňovaní tzv. modelu inkluzívneho vzdelávania v 50 materských a 130 základných školách.

Štvrtý národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s touto komunitou sa zameriava na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s rómskymi komunitami, na zvyšovanie uplatnenia osôb na trhu práce a na osvetovú a preventívnu činnosť.

Schválenie zámerov

Prevencii sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách či zmierňovanie dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby sa venuje projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou rómskych komunít.

Cieľom šiesteho národného projektu Zdravé komunity 2A je podporiť prístup rómskej komunity k zdravotnej starostlivosti, zvyšovať povedomie o možnostiach zdravotnej starostlivosti či štandardov hygieny bývania.

Do konca apríla, resp. mája sa podľa správy predpokladá schválenie zámerov národných projektov. Týmto budú vytvorené predpoklady na vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR