Národný cyklokoordinátor Klučka: Ľudia chcú jazdiť na bicykli, je našou povinnosťou pripraviť im podmienky

Peter Klučka
Národný cyklokoordinátor Peter Klučka z ministerstva dopravy Foto: Webnoviny.sk

Na slovenských cestách s obmedzenou kapacitou je zvýšený počet automobilov a cyklistov. Dopravná situácia napriek vlaňajšej celkovo nižšej nehodovosti si žiada opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najmä najslabších účastníkov cestnej premávky, teda cyklistov a chodcov. Počet tragédií cyklistov sa totiž zvýšil a aj v tomto roku sa viaceré nehody skončili ich smrťou.

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR v rozhovore pre portál NašaDoprava.sk povedal, že situáciu na cestách je možné zlepšiť napríklad zavedením povinnosti motoristov obchádzať cyklistov v bezpečnej vzdialenosti jeden a pol metra.

Priblížil aj objem podpory a aktuálnu úroveň rozvoja cyklodopravy u nás, či porovnanie v rámci Európskej únie. Vyjadril sa aj k plánovanému využitiu peňazí z Plánu obnovy a odolnosti na podporu cyklistickej dopravy aj k tohtoročnej kampani Do práce na bicykli.

Klučka je národným cyklokoordinátorom od roku 2013, kedy vláda schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

V roku 2021 plánujeme vyhlásiť Cyklovýzvu na podporu prípravy projektov, ako aj na samotnú realizáciu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

Na cestách je v lete nielen viac motoristov, ale aj cyklistov. Aké sú aktuálne najväčšie problémy z hľadiska spoločného fungovania cyklodopravy a individuálnej automobilovej dopravy?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať spoločné fungovanie cyklistickej a motorovej dopravy na našich cestách. Či už je to nárast individuálnej automobilovej ako aj nákladnej dopravy, limitovaná kapacita cestnej siete, či zvýšený počet cyklistov, ktorí využívajú bicykel buď ako každodenný štandardný dopravný prostriedok na ceste do práce, školy a za povinnosťami, alebo vo voľnom čase aj ako prostriedok aktívneho oddychu.

V danej situácii je potrebné sa zamerať na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým na tých najzraniteľnejších – cyklistov a chodcov. Spôsobov, ako zlepšiť situáciu na cestách, je niekoľko. Napríklad zmenou legislatívy, a to zavedením povinnosti obchádzať cyklistov v jeden a pol metrovej bezpečnej vzdialenosti, alebo osvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Za mimoriadne dôležité považujeme v prvom rade, aby boli ľudia k sebe ohľaduplní, aby sa navzájom rešpektovali a zároveň, aby sa všetci účastníci riadili pravidlami cestnej premávky či už ide o motoristov alebo cyklistov.

Ako podporuje štát, respektíve ministerstvo dopravy a výstavby, rozvoj cyklodopravy v mestách, obciach či na cestách medzi nimi?

Štát podporuje rozvoj cyklistickej dopravy finančnou podporou z európskych zdrojov, ako aj z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. Za roky 2016 až 2020 to bolo spolu 135 miliónov eur, z čoho 15 miliónov išlo z verejných zdrojov štátneho rozpočtu.

V roku 2021 plánujeme vyhlásiť Cyklovýzvu na podporu prípravy projektov, ako aj na samotnú realizáciu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Súdiac podľa mnohých ohlasov od starostov obcí a primátorov miest, ako aj jednotlivých občianskych cyklistických združení, je záujem o budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry výrazný.

Očakávame predovšetkým podporu rozvoja mestskej cyklistickej dopravy v úzkej nadväznosti na verejnú osobnú, hlavne železničnú dopravu.

V čom sú ešte rezervy, aké sú možnosti zefektívnenia podpory cyklistickej dopravy?

Možnosť zefektívnenia podpory štátu vnímame predovšetkým v oblasti zlepšenia podmienok pre povoľovanie cyklistických komunikácií na pozemkoch v majetku štátu spravovanom ich určenými správcami – Lesmi SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom, či Železnicami Slovenskej republiky.

Na základe posledných konkrétnych pracovných stretnutí si dovolím byť v tomto smere optimistom. Vnímam snahu spomenutých správcov majetku štátu vychádzať cyklistom v ústrety. Nemalou mierou k tomu prispieva aj medzirezortná pracovná skupina pre podporu rozvoja cyklisitickej dopravy a cykloturistiky.

Je zložená z regionálnych a mestských cyklokoordinátorov, zo zástupcov relevantných rezortov, Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8 a zo zástupcov občianskych združení.

bicykel, cyklistická prilba
Foto: ilustračné, Getty Images

V rámci Plánu obnovy a odolnosti by na podporu cyklodopravy malo ísť viac ako sto miliónov eur. Čo od toho očakávate a je reálne využiť takú sumu?

Očakávame predovšetkým podporu rozvoja mestskej cyklistickej dopravy v úzkej nadväznosti na verejnú osobnú, hlavne železničnú dopravu tak, aby sme docielili zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravy. Inými slovami, nahradenie osobných áut v centrách našich miest bicyklami.

Vzhľadom na prejavený záujem z obcí a miest, ktorý tvorí aktuálny zásobník projektov z celého Slovenska v jednotlivých fázach investičnej prípravy, to považujem za reálny cieľ. Efektívne a zmysluplné využitie jednotlivých projektov bude posudzované na základe Metodiky výberu projektov, ktorú máme už v súčasnosti vypracovanú a ktorá pôjde na pripomienky do regiónov a občianskym združeniam.

Ľudia chcú jazdiť na bicykli. Je našou povinnosťou im preto pripraviť na to podmienky.

Tento rok v júni sa uskutočnil 8. ročník národnej kampane Do práce na bicykli. Nakoľko prispieva k podpore cyklodopravy aj mimo súťaže, aké má opodstatnenie?

Kampaň Do práce na bicykli prispieva výraznou mierou k podpore rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku. Jej opodstatnenie spočíva v propagácii cyklistickej dopravy a v každodennom využívaní bicykla ako štandardného dopravného prostriedku.

Pre samosprávy to prináša jasný signál pre potrebu budovania bezpečnej cyklistickej infraštruktúry a pre zamestnávateľov motiváciu pre vytváranie kvalitného sociálneho zázemia pre zamestnancov, vrátane ohodnotenia pracovníkov dochádzajúcich do zamestnania na dvoch kolesách.

Jazdy jednotlivých účastníkov kampane sa elektronicky zaznamenávajú a údaje z nich môžu poslúžiť zapojeným samosprávam pri správnom nastavení cyklistických projektov.

Koľko samospráv, tímov a účastníkov sa zaregistrovalo do kampane?

V tomto roku sa zaregistrovalo 91 samospráv, 11 359 účastníkov a 3 448 tímov. Napriek pretrvávajúcej koronakríze a skutočnosti, že mnohé spoločnosti preferujú prácu z domu, účastníci najazdili vyše 1,7 milióna kilometrov, čo je najviac v osemročnej histórii kampane. Je to jasné a zrozumiteľné znamenie, že ľudia chcú jazdiť na bicykli. Je našou povinnosťou im preto pripraviť na to podmienky.

Cyklodoprava
Ilustračné foto: pixabay.com.

Dôležitejšia ako dĺžka jednotlivých cyklotrás je zmena v myslení nás všetkých účastníkov cestnej premávky s cieľom vzájomného rešpektovania sa.

Aká je celková dĺžka značených cyklociest na Slovensku, ako sme na tom v rámci Európskej únie?

Aktuálne máme na Slovensku zhruba 550 kilometrov cyklodopravných trás a takmer 14 500 cykloturistických, voľnočasových trás. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie to síce nie je veľa, ale dôležitejšia ako dĺžka jednotlivých cyklotrás je zmena v myslení nás všetkých účastníkov cestnej premávky s cieľom vzájomného rešpektovania sa.

Popri tom bude samozrejme narastať aj dĺžka jednotlivých cyklotrás v závislosti od efektívneho čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, ako aj z verejných zdrojov štátneho rozpočtu.

V ktorých krajinách Európskej únie je cyklistická doprava najrozšírenejšia a má najväčšiu podporu?

Z krajín Európskej únie má cyklistická doprava najväčšiu podporu a je aj logicky najviac rozšírená predovšetkým v Holandsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, vo Francúzsku a v severských krajinách. Ale nie je nutné ísť až tak ďaleko, nakoľko aj susedné krajiny Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko nám môžu poslúžiť cyklopozitívnym príkladom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Klučka
Firmy a inštitúcie Európska úniaMinisterstvo dopravy a výstavby