Tender na dostavbu tunela Višňové sa blíži do finále, podmienky splnili tri stavebné združenia

D1 - tunel Višňové
Stavenisko v okolí tunela Višňové na budúcom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Foto: SITA/Milo Fabian

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) už vyzvala k účasti na súťažnom dialógu na dostavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové tri vybrané stavebné združenia, ktoré splnili podmienky účasti. Tie by mali predložiť cenové ponuky podľa zámeru diaľničiarov predbežne do polovice decembra.

Vzhľadom na časovú tieseň je otázny pôvodný plán uzavrieť verejné obstarávanie na dokončenie problematického diaľničného úseku pod Žilinou v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 kilometra) a uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom do konca tohto roka.

Ak by sa tender predĺžil, napríklad, pre námietky či odvolania uchádzačov, čo je pri verejných obstarávaniach aj na výstavbu cestnej infraštruktúry na Slovensku úplne bežné, mohlo by to skomplikovať ukončenie uvedeného úseku diaľnice do konca roka 2023.

Dovtedy je pritom možné dočerpať peniaze Európskej únie v aktuálnom programovom období 2014 až 2020. V krajnom prípade je možné rozdelenie financovania stavby na dve fázy, a to z terajšieho a budúcho obdobia čerpania eurofondov (2021 – 2027).

Ponuky možno do polovice decembra

Výzva na účasť v súťažnom dialógu bola vybraným uchádzačom odovzdaná 20. agusta. O priebehu súťažného dialógu budeme médiá aj verejnosť informovať,“ potvrdila nám hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Výzvu na predloženie konečnej ponuky, zahŕňajúcej aj cenu, je možné považovať za ukončenie celého procesu súťažného dialógu.

„Súťažný dialóg slúži na to, aby súťažiaci priebežne komunikovali technické riešenia s verejným obstarávateľom, aj za účelom optimalizácie nákladov. Zámer verejného obstarávateľa je mať predložené cenové ponuky do polovice decembra 2020,“ uviedla Žgravčáková.

Na otázku, či je ešte vôbec reálne v tejto časovej tiesni následne stihnúť vyhodnotiť pouky a vybrať zhotoviteľa dostavby diaľnice do konca tohto roka, poznamenala, že viaceré stavebné spoločnosti tento diaľničný úsek už v minulosti oceňovali, jednotlivé stavebné objekty ako aj tunel poznajú. „Preto je možné uvažovať s kratšími termínmi,“ podotkla hovorkyňa diaľničiarov.

Priestor na následné námietky sa podľa NDS výrazne zúžil, keďže bez nich bolo kvalifikačné kolo, ktoré slúžilo na posúdenie splnenia podmienok účasti záujemcov. „Samozrejme, podanie námietky voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa je právom uchádzača, ktoré nemôžeme obmedziť. Avšak, práve zvolená forma súťažného dialógu dáva uchádzačom široký priestor nakomunikáciu s verejným obstarávateľom,“ priblížila Žgravčáková.

O zákazku súperia tri združenia

Dôvodom výberu zhotoviteľa na dostavbu diaľnice je zrušenie zmluvy s pôvodným zhotoviteľom stavby, spoločnosťami Salini Impregilo a Dúha, a. s. Tie nedokázali pre finančné dôvody pokračovať v stavebných prácam, s ktorými začali v lete 2014 a zaviazali sa ich dokončiť do konca roka 2019 za zmluvnú cenu 409,8 milióna eur bez DPH.

Súťažný dialóg na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové vyhlásilo bývalé vedenie NDS koncom januára tohto roka. Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na tri roky je 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. V dvakrát predĺženej lehote na podanie žiadosti o účasť sa do 11. mája prihlásili štyri stavebné konzorciá.

NDS po vyhodnotení splnenia podmienok účasti v novom tendri vybrala začiatkom minulého týždňa a následne vyzvala na súťažný dialóg tri združenia v zložení Metrostav DS, a. s., a Metrostav, a. s., (Česko), Strabag, s. r. o., Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., a TuCon, a. s., a tiež Skanska SK, a. s., Skanska, a. s., (Česko) a Skanska, S. A. (Poľsko). NDS vylúčila španielsko-poľské združenie spoločností Ferrovial Agromán Slovakia, s. r. o., a Budimex, S. A., keďže nepredložilo požadované doklady, no námietku proti vylúčeniu nepodalo.

Plánovaný termín odovzdania úseku naďalej platí

„Snahou a abíciou Národnej diaľničnej spoločnosti je čo najskoršie spustenie výstavby, pretože si uvedomujeme, že tento úsek je mimoriadne potrebný pre motoristov. Činnosti akcelerujeme v najvyššej možnej miere tak, aby bol úsek sprejazdnený do konca roka 2023,“ ubezpečuje Žgravčáková. Tento plánovaný termín odovzdania úseku motoristom do užívania naďalej platí. „Jedným z kritérií vyhodnotenia ponúk je aj lehota na sprejazdnenie úseku,“ uviedla hovorkyňa.

Projekt s tunelom Višňové je podľa NDS už rozdelený na dve fázy. „S Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom (pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra) už komunikujeme o viacerých možnostiach, ktoré je však predčasné v tejto chvíli konkretizovať,“dodala Žgravčáková.

Prebrať nedokončenú stavbu bude náročné

Oslovili sme tiež stavebné spoločnosti zo združení, ktoré sa zúčastnia na súťažnom dialógu na dostavbu Višňového. Strabag sa vyjadril, že sa zúčastňuje všetkých verejných súťaží na realizáciu dopravných stavieb.

„Na tento projekt sme podávali ponuku už pri vyhlásení súťaže v roku 2012. Chceme sa podieľať na dostavbe najdlhšieho tunela na Slovensku, lebo na to máme všetky predpoklady – tím odborníkov, dlhoročné skúsenosti s realizáciou veľkých stavieb, potrebné strojné vybavenie a finančné zabezpečenie,“ povedala vedúca oddelenia komunikácie spoločnosti Strabag Ivana Gregorová.

Strabag je pripravený poskytnúť objendávateľovi, teda NDS, maximálnu súčinnosť a urobiť všetko preto, aby bol plániovaný termín dodržaný. Podľa spoločnosti bude náročné prebrať nedokončenú stavbu po predchádzajúcom zhotoviteľovi a nadviazať na stavebné práce, rozsah ktorých bude známy až v rámci súťažného dialógu.

„Až vtedy nám bude umožnená obhliadka stavby a budú nám sprístupnené všetky dostupné podklady o stave stavby a aktuálny stupeň projektovej dokumentácie stavebných objektov s informáciou o ich rozpracovanosti,“ priblížila Gregorová. Ako dodala, k lehote výstavby sa budú môcť vyjadriť až po oboznámení sa s aktuálnym stavom stavby a požiadavkami na jej dokončenie.

Metrostav odpovedal, že nemali žiadne bližšie informácie než tie, ktoré boli prezentované v médiách. Ako uviedol hovorca skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha, nakoľko stáli čakali na výzvu k súťažnému dialógu od verejného obstarávateľa, považovali za predčasné vyjadrovať v aktuálnom štádiu verejného obstarávania. Spoločnosť Skanska SK sa k otázkam nevyjadrila.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť