Veľké opravy hlavných ciest na Slovensku za dvesto miliónov eur sa odďaľujú

Asfalt, oprava ciest
Foto: ilustračné, Getty Images

Začiatok meškajúcich veľkoplošných opráv ciest prvej triedy na celom Slovensku za predpokladanú cenu takmer dvesto miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) sa opäť odďaľuje. Jeden z neúspešných uchádzačov v novej verejnej súťaži Slovenskej správy ciest totiž podal odvolanie proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý v polovici júla zamietol námietky navrhovateľa proti vyhodnoteniu ponúk. O odvolaní tak rozhodne rada, druhostupňový odvolací orgán úradu.

Štátni cestári si dovtedy ešte musia počkať na uzavretie rámcovej dohody s vybranými uchádzačmi v každej z troch častí tendra, ako aj na následnú elektronickú aukciu s ich účasťou na opravy jednotlivých cestných úsekov.

Až potom bude možné začať s veľkou rekonštrukciou ciest plánovanou na štyri roky, pričom bude financovaná zo štátneho rozpočtu na základe memoranda medzi ministerstvami financií a dopravy a výstavby z minulého roka.

Cestári sa musia opäť obhajovať

„Verejný obstarávateľ má za to, že obhájil postup vyhodnotenia ponúk, ktorý uplatnil v procese verejného obstarávania, čo bolo potvrdené aj rozhodnutím ÚVO,“ zareagovala pre nás v stredu na začatie odvolacieho konania hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová. Ubezpečila, že vynakladajú maximálne úsilie pre uzatvorenie rámcovej dohody s uchádzačmi a pre čo najrýchlejšie začatie prác na poškodených úsekoch ciest.

„Nakoľko voči tomuto postupu bolo začaté odvolacie konanie, prioritou verejného obstarávateľa v tomto čase je opätovne obhájiť svoje konanie a vyvrátiť argumenty navrhovateľa,“ uviedla Karelová. „K elektronickej aukcii a haromonogramu pre začatie prác sa budeme vyjadrovať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Rady ÚVO,“ dodala hovorkyňa cestárov.

Priebeh súťaže vyhlásenej nanovo vlani v októbri poznačili už skôr viaceré námietky proti podmienkam verejného obstarávania, respektíve v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. ÚVO začiatkom tohto roka o námietkach zastavil konanie, alebo ich zamietol ako neodôvodnené.

Do konca roka chceli použiť 50 miliónov eur

Cestári pred posledným rozhodnutím ÚVO, ktorý zamietol námietky proti vyhodnoteniu ponúk, zdôvodnili transparentný a hospodárny postup pri vyhodnotení súťaže a úrad žiadali zamietnuť námietky ako neopodstatnené. V prípade, ak by sa dotknutý súťažiaci neodvolal voči rozhodnutiu úradu, cestári plánovali v najbližších dňoch súťaž uzavrieť.

Do konca tohto roka by tak mohli stihnúť zrekonštruovať vozovky na celom území Slovenska vo výške približne 50 miliónov eur, ak by sa verejné obstarávanie ukončilo počas leta. „Najviac ciest sa opraví v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 percent z plánovanej investície,“ poznamenala vtedy Karelová.

Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová dohoda uzatvorená minimálne s dvomi, maximálne s tromi uchádzačmi. „Úspešní uchádzači sa zúčastnia elektronickej aukcie pre konkrétny úsek cesty. To znamená, že s prácami sa začne po identifikácii úspešného uchádzača v elektronickej aukcii,“ priblížila hovorkyňa.

Sedem uchádzačov, traja úspešní

Slovenská správa ciest vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v októbri 2019. Celková odhadovaná hodnota stavebných prác na štyri roky je 166,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (takmer 200 miliónov eur vrátane DPH). Tender je rozdelený na tri časti podľa regiónov. Predpokladaná cena opráv ciest v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji je 58,3 milióna eur, v Žilinskom a Banskobystrickom kraji takmer 59 miliónov eur a v Prešovskom a Košickom kraji 49,3 milióna eur bez DPH.

Vo všetkých troch častiach vybrali cestári za úspešných tých istých troch uchádzačov a v rovnakom poradí. Na prvom mieste skončila skupina stavebných spoločností Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., a MBM-Group, a. s., Námestovo (v troch častiach ponúkla 48,6 mil. eur, 49,2 mil. eur a 41,1 mil. eur s DPH). Druhá je spoločnosť Skanska SK, a. s., Bratislava (57 mil. eur, 50,1 mil. eur a 47,5 mil. eur s DPH) a tretia skupina firiem Eurovia SK, a. s., Košice a Doprastav, a. s., Bratislava (59,9 mil. eur, 61,7 mil. eur a 50,5 mil. eur s DPH).

Ponuky predložilo celkovo sedem uchádzačov, okrem troch úspešných ešte skupina Viakorp. s. r. o., Zvolen a Green works, a. s. r. o., Nitra, skupina Strabag, s. r. o., Bratislava, Bitunova, spol. s r. o., Zvolen, SAT Slovensko, s. r. o., Bratislava a SAT, s. r. o., Praha, ako aj skupina COLAS Slovakia, a. s., Košice a Metrostav DS, a. s., Bratislava a skupina Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., a PORR, s. r. o., Bratislava (v druhej a tretej časti aj s Váhostavom – SK, a.s., Bratislava).

V nevyhovujúcom a havarijnom stave 40 percent ciest

Títo uchádzači skončili vo všetkých troch častiach tendra rovnako na štvrtom až siedmom mieste. Ich ponuky boli v rozsahu v prvej časti od vyše 61 mil. eur do 67 mil. eur, v druhej od 61,7 mil. eur do 69,8 mil. eur a v tretej od 51,9 mil. eur do viac ako 59 mil. eur s DPH.

Z celkovej dĺžky ciest prvej triedy 3 243 kilometrov v správe štátnych cestárov je v nevyhovujúcom stave zhruba 1 031 kilometrov (31,8 percenta) a v havarijnom stave vyše 239 kilometrov (7,4 percenta). Spolu v nevyhovujúcom a havarijnom stave je tak 1 270 kilometrov ciest prvej triedy (39,2 percenta).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciestÚVO Úrad pre verejné obstarávanie