Prídavky zostanú rodičom aj pri porušení školského poriadku

Dievča, dieťa, kniha, čítanie, rozprávka
Foto: flickr.com/jasonbolonski

BRATISLAVA 17. septembra (WEBNOVINY) – Previnenie sa proti školskému poriadku alebo neospravedlnené vynechanie viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci nakoniec nebude dôvodom na odobratie prídavku na dieťa.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, o ktorom by mala budúci týždeň v pondelok rokovať tripartita.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí pritom pôvodne navrhovalo, aby išlo o okolnosti, pri ktorých nárok na prídavok na dieťa nevzniká.

Dôvodom boli závery rokovaní s ministrom

„Ak si nezaopatrené dieťa opakovane riadne neplní povinnú školskú dochádzku, nie je táto skutočnosť dôvodom na pôvodne navrhované odňatie prídavku na dieťa, ale len na ponechanie poskytovania prídavku na dieťa oprávnenej osobe prostredníctvom osobitného príjemcu. V tomto smere sa z vecného hľadiska prakticky zachováva súčasný právny stav,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ako uviedol rezort, dôvodom pre upustenie od pôvodne navrhovanej zmeny určovania osobitného príjemcu a následného odnímania prídavku na dieťa pre opakované zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, vrátane porušovania školského poriadku, boli závery z rokovaní s ministerstvom školstva.

Rezort školstva totiž upozornil na nejednotnosť školských poriadkov na jednotlivých školách na Slovensku, ako aj na neexistenciu možnosti opravného prostriedku zo strany rodiča dieťaťa voči udelenému opatreniu vo výchove.

Osobitným príjemcom prídavku bude obec

To by sa mohlo podľa ministerstva školstva prejaviť aj v možnom zneužívaní udeľovania neodôvodnených opatrení vo výchove vrátane možného šikanovania, keď si učiteľ nevie udržať disciplínu v triede.

Ak maloleté dieťa spácha priestupok, rezort práce a sociálnych vecí navrhuje uplatniť inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa, a to najviac na obdobie troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Osobitným príjemcom prídavku na dieťa bude spravidla obec, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý alebo prechodný pobyt.

„Ak v tomto časovom období dieťa opakovane spácha priestupok, navrhuje sa, aby táto skutočnosť bola dôvodom na rozhodnutie o odňatí prídavku na dieťa,“ uviedlo ministerstvo práce.

Ak bol určený osobitný príjemca z iného dôvodu (napr. záškoláctva) a v období poskytovania prídavku na dieťa osobitnému príjemcovi dieťa spácha priestupok, bude to dôvodom na rozhodnutie o odňatí prídavku na dieťa.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom