Na nové Mochovce si ešte musíme počkať. Inšpektori to vidia na druhý štvrťrok 2020.

Atómové elektrárne Mochovce
Tretí a štvrtý blok atómových elektrární Mochovce. Foto: Ilustračné, SITA

Dva nové jadrové bloky Atómovej elektrárne Mochovce sa zrejme nepodarí uviesť do komerčnej prevádzky podľa ostatných plánov manažmentu Slovenských elektrární. Začiatkom septembra hovorili manažéri najväčšieho slovenského výrobcu elektriny o spustení tretieho mochoveckého bloku začiatkom budúceho roka. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) však avizuje mierny časový posun. „Nepredpokladáme zavezenie paliva do reaktora, čo znamená začiatok uvádzania bloku do prevádzky, skôr ako v druhom štvrťroku 2020. Tento odhad vychádza z rozsahu činností, ktoré je potrebné pred zavezením paliva do aktívnej zóny vykonať,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Elektrárne čaká na treťom bloku ešte jeho opakovaný náhrev a odstraňovanie evidovaných vád a nedorobkov.

Kontrolujú všetky bezpečnostné systémy

Slovenské elektrárne podľa svojho hovorcu Miroslava Šarišského podrobujú všetky bezpečnostné systémy opakovaným hĺbkovým kontrolám a akékoľvek zistenia týkajúce sa kvality použitých materiálov a prác priebežne riešia. „V rámci takzvanej rozšírenej revízie sme už vykonali všetky predpísané kontroly zariadení a systémov, momentálne prebieha príprava na opakovaný náhrev tretieho bloku,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Šarišský.

Elektrárne očakávajú, že v najbližšom čase budú splnené všetky podmienky na realizáciu posledných skúšok a dosiahnutie štádia technickej pripravenosti bloku na jeho uvádzanie do prevádzky. „Následne požiadame zodpovedné štátne orgány o vydanie príslušných povolení a v závislosti od dĺžky jednotlivých konaní budeme môcť začať proces fyzikálneho a energetického spúšťania,“ dodal Šarišský.

Medzinárodné kontrolné misie

Mochovce taktiež čakajú dve medzinárodné kontrolné misie, ktoré dodatočne preveria pripravenosť tretieho bloku na uvádzanie do prevádzky, a to zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Svetového združenia prevádzkovateľov jadrových elektrární. „Na kontrolných misiách sa zúčastní niekoľko desiatok svetových expertov na jadrovú bezpečnosť. Obe misie sa konajú na pozvanie Slovenských elektrární,“ konštatoval Šarišský.

Dostavba štvrtého mochoveckého bloku

Časový sklz vidí kontrolný orgán aj pri dostavbe štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Ten by mal byť podľa manažérskych plánov hotový zhruba o rok neskôr ako tretí mochovecký jadrový blok. Podľa hodnotenia ÚJD však nepokračuje dostavba štvrtého bloku potrebným tempom. „Je zrejmé, že Slovenské elektrárne a ich dodávatelia sa momentálne sústreďujú na dokončenie tretieho bloku. Predložený harmonogram počíta s ukončením po jednom roku od dokončenia tretieho bloku, podľa očakávaného rozsahu prác však predpokladáme, že to bude neskôr,“ povedala Vachová. Práce rovnakého rozsahu, aké je ešte potrebné vykonať na štvrtom bloku, trvali podľa ÚJD na treťom bloku približne dva roky. „Pri dobrej organizácii a koordinácii prác na dostavbe štvrtého bloku by však bolo možné dokončiť tento blok aj skôr,“ podotkla Vachová.

Podľa Šarišského na štvrtom bloku prebiehajú záverečné práce. „Výhodou dokončovania štvrtého bloku je skutočnosť, že po ukončení prác na treťom bloku budeme môcť presunúť všetky dostupné kapacity na štvrtý blok, preto veríme, že postup prác a skúšok tam významne urýchlime,“ uviedol Šarišský. Významnú časovú úsporu oproti tretiemu bloku chcú elektrárne dosiahnuť aj vďaka tomu, že proces skúšok a revízií bude v zásade identický ako na treťom bloku. „Budeme môcť zužitkovať všetky skúsenosti s organizáciou práce, aj vykonané analýzy,“ uzavrel Šarišský.

Príprava na opakovaný ohrev

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce sa v súčasnosti nachádza v etape prípravy na vykonanie opakovaného náhrevu. Na tomto jadrovom bloku už bola vykonaná horúca hydroskúška a boli zrealizované všetky predpísané kontroly zariadení a systémov počas jeho rozšírenej revízie. Niektoré činnosti na jadrovom bloku sa však musia v rámci opakovaného náhrevu zopakovať. „Súčasne s prípravou na opakovaný náhrev tretieho bloku prebieha odstraňovanie vád a nedorobkov z obdobia montáže alebo skúšok zariadení. Ide spravidla o drobné nedostatky, ktoré zistili špecialisti Slovenských elektrární počas preberania zariadení od dodávateľov do skúšok, ako aj počas skúšok,“ dodala Vachová.

Kedy by mohol opakovaný náhrev tretieho mochoveckého bloku prebehnúť, zatiaľ nie je jasné. Podstatným faktorom, ktorý ovplyvňuje termín začiatku opakovaného náhrevu, je podľa ÚJD prebiehajúca výmena časti nízkonapäťových signalizačných káblov. Cez niektoré z týchto káblov sú vedené signály na ovládanie bezpečnostne významných spotrebičov alebo dôležitých meraní primárneho okruhu bloku. „Zamestnanci Slovenských elektrární a ich dodávateľov zistili, že káble od jedného z výrobcov nie sú vyrobené v náležitej kvalite. Po vykonaní potrebných testov bolo rozhodnuté o ich výmene za káble od iného výrobcu,“ spresnila Vachová s tým, že odhadované obdobie na výmenu káblov a potrebné testy je do konca novembra 2019. Až po ukončení výmeny káblov a úplnom otestovaní súvisiacich zariadení budú môcť elektrárne začať s opakovaným náhrevom tretieho bloku.

Štvrtý jadrový blok čakajú skúšky

Na štvrtom jadrovom bloku, ktorý je podľa ostatných zverejnených informácií dokončený na takmer na 87 %, je potrebné ešte dokončiť montáž zariadení a stavebné úpravy. Potom sa budú vykonávať skúšky jednotlivých komponentov zariadení (tzv. individuálne skúšky), skúšky systémov ako celku (funkčné skúšky) a tzv. etapové skúšky (studená hydroskúška, „malá“ revízia, horúca hydroskúška, rozšírená revízia). „Až po ukončení všetkých uvedených činností a splnení ďalších požiadaviek legislatívy bude štvrtý blok pripravený na uvádzanie do prevádzky,“ uzavrela Vachová.

Pôvodné plány

Pôvodné termíny dostavby mochoveckých jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať. Riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby znova mierne navýšiť.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Bransiav StrýčekMiriam VachováMiroslav Šarišský
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň MochovceSE Slovenské elektrárneÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky