Obnova budov a zariadení vďaka budúcim úsporám energie je realitou

lešenie, rekonštrukcia
Foto: ilustračné, Getty Images

Garantovaná energetická služba (GES) alebo z angličtiny EPC (Energy Performance Contracting) je výhodná forma realizácie projektov na zlepšenie energetickej úspornosti vo verejnom aj súkromnom sektore. Zjednodušene povedané – poskytovateľ energetických služieb (ESCO) navrhne a zrealizuje energeticky úsporné opatrenia, vďaka ktorým dokáže vlastníkovi budovy garantovať úspory na energiách v budúcnosti. A práve z týchto úspor je projekt GES splácaný. Počas trvania zmluvy vlastník budovy nemusí zvyšovať svoje výdavky, a všetky ďalšie úspory po ukončení zmluvy môže reinvestovať do svojej prevádzky alebo vykázať ako zisk.

Financovanie vďaka budúcim úsporám energie

Financovanie prostredníctvom Garantovanej energetickej služby je ideálnou voľbou pre modernizáciu budov a zariadení z viacerých dôvodov. Je v záujme ESCO spoločnosti, aby projekt realizovala v najvyššej možnej kvalite, pretože tak zabezpečí vlastníkovi úspory na financovanie svojho projektu. Výsledkom modernizácie je zároveň zlepšenie komfortu a ochrany zdravia užívateľov budov, zvýšenie hodnoty majetku, ochrana životného prostredia a v neposlednom rade zlepšenie dobrého mena vlastníka voči zákazníkom a verejnosti.

Na Slovensku realizáciu projektov GES podporuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb APES-SK. Marcel Lauko, predseda Správnej rady asociácie hovorí: „GES  je cesta, ako využiť budúce úspory energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení už dnes. Výška úspory je navyše zmluvne garantovaná, ak klient nič neušetrí, nič nezaplatí.“

Jednoducho a bez rizika

Poskytovateľ GES  na seba zmluvne preberá technické aj finančné riziká projektu, a počas celého trvania projektu zabezpečuje kompletný servis a údržbu zariadení. Zároveň poskytuje vlastníkovi energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. Ak sa nedosiahne hodnota úspor uvedená v zmluve, poskytovateľ vlastníkovi takýto výpadok úspor finančne vyrovná.

Nezanedbateľnou výhodou pre vlastníka je aj fakt, že celý projekt modernizácie od začiatku do konca realizuje jeden dodávateľ. Poskytovateľ spracuje potrebnú dokumentáciu k projektu, zabezpečí jeho realizáciu, spustenie do prevádzky, je zodpovedný za dohľad nad prevádzkou, monitoring a verifikáciu úspor. „Navyše, ESCO spoločnosť síce garantuje iba úsporu energie, ale zároveň je zodpovedná aj za údržbu inštalovaných zariadení počas trvania zmluvy. Pre klienta to znamená ďalšiu úsporu nákladov,“ upresňuje Marcel Lauko.

Čo všetko musí spĺňať projekt GES, aby naplnil požiadavky novej legislatívy?

  • Dĺžka trvania zmluvy o GES je minimálne 8 rokov
  • Riziko nedosiahnutia energetických úspor nesie v plnej miere poskytovateľ GES. Platí princíp, žiadne úspory = žiadna platba.
  • Financovanie energetického zhodnotenia zabezpečuje poskytovateľ GES. Iné investície, ktorých prvoradým cieľom nebude dosiahnutie energetických úspor, je potrebné oddeliť.
    • Na financovaní investícii sa môže podieľať aj subjekt verejnej správy.  Platí, že výška garantovaných úspor musí byť vyššia/rovná, ako súčet platieb za GES a akéhokoľvek nenávratného vládneho financovania (napr. príspevok na kapitálové výdavky).
  • Vybudované energetické zhodnotenie vstupuje do vlastníctva subjektu verejnej správy: v prípade predčasného ukončenia zmluvy vzniká poskytovateľovi GES nárok na kompenzáciu, ktorej výška závisí od dôvodov pre predčasné ukončenie.
  • Subjekt verejnej správy môže meniť účel využitia, previesť alebo inak nakladať s budovou, ktorú energeticky zhodnotil poskytovateľ GES.
  • Poskytovateľ GES má nárok na minimálne 2/3 podiel na úsporách prevyšujúcich garantovanú úroveň. Poskytovateľ GES môže úsporu kombinovať s produkciou energie z obnoviteľných zdrojov, a môže takúto energiu aj predávať.
  • Poskytovateľ GES môže odpredať práva na platby za GES finančnej inštitúcii, čo ale nemôže mať vplyv na rozdelenie rizík medzi subjektom verejnej správy a poskytovateľom GES.

Pre koho je GES vhodnou voľbou

Projekty Garantovanej energetickej služby môžu využiť štátne inštitúcie a organizácie, samosprávy a ich príspevkové organizácie, ako aj súkromní zákazníci v komerčnej aj nekomerčnej sfére. Pri rozhodovaní sa je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Prvým z nich je veľkosť projektu stanovená ročnými nákladmi na energiu, ktoré sa zvyčajne pohybujú od 100 tisíc EUR ročne. Ďalším dôležitým faktorom je potenciál úspor, ktorý je pri starších budovách s minimálnou mierou zásahov samozrejme vyšší. Vzhľadom k tomu, že projekty GES majú dlhodobejší charakter (zvyčajne 6 až 10 rokov, pri verejných budovách aj 15 rokov), do úvahy je potrebné zobrať aj ďalšie plány s prevádzkovaním objektu. A samozrejme vlastník budovy musí byť ochotný investovať čas a svoje kapacity do prípravy projektu, samotnú realizáciu už zabezpečuje a riadi poskytovateľ.

banner efektia

EFEKTIA oceňuje a inšpiruje

V tomto roku odštartuje už tretí ročník súťaže EFEKTIA, ktorý vyhodnotí najlepšie projekty energetickej úspornosti vo verejnom aj súkromnom sektore.  O ocenenie sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od januára 2017 do septembra 2019, zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť. Organizátorom súťaže je APES – SK a generálnym partnerom sú Slovenské elektrárne.

Do aktuálneho ročníka súťaže sa projekty môžu prihlasovať do 20.10.2019 na webe efektia.sk. „Projekty prihlásené do súťaže EFEKTIA predstavujú inšpiratívne príklady pre ďalších, aby tento efektívny spôsob financovania využili na zníženie záťaže na životné prostredie a zlepšenie vlastnej konkurencieschopnosti. Napríklad len 11 prihlásených projektov v rámci verejného sektora z minulého ročníka dosiahlo kumulatívnu úsporu 1000 MWh za rok. A potenciál výrazne ušetriť na energiách má väčšina samospráv aj väčších súkromných podnikov,“ uzatvára M. Lauko.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marcel Lauko
Firmy a inštitúcie Apes Asociácia poskytovateľov energetických služieb