Povoľovacie procesy smerujúce k povoleniu spustenia tretieho bloku v Mochovciach pokračujú

Atómová elektráreň Mochovce
Atómová elektráreň Mochovce Marcela Dargajová

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je bližšie k spusteniu. Úrad jadrového dozoru SR totiž pokračuje v konaní pre vydanie povolenia na uvádzanie tretieho mochovského bloku do prevádzky. Úrad súčasne rozhoduje o vydaní povolenia na predčasné užívanie stavby, vydaní povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolení na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení. „K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia obsahujúca 377 príloh,“ informoval ÚJD, ktorý už zverejnil podklady na základe ktorých rozhodne.

Dopĺňali dokumentáciu

Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie ešte v roku 2016. To bolo viackrát prerušené, keďže Slovenské elektrárne museli na žiadosť úradu dopĺňať do dokumentácie potrebné údaje. „Vo veci vydania príslušných povolení sme informovali dotknuté orgány štátnej správy a všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania),“ dodal úrad, ktorý neustále kontroluje pripravenosť tretieho mochovského bloku na uvádzanie do prevádzky. Súčasne inšpektori úradu kontrolujú aj postup prác na štvrtom bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

Slovenské elektrárne by chceli zavážať jadrové palivo do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce, čo znamená začiatok uvádzania bloku do prevádzky, v apríli tohto roku. Slovenský dominantný výrobca elektriny však upozorňuje, že celý proces uvádzania tretieho bloku do komerčnej prevádzky sa ešte môže skomplikovať. Ak totiž niekto z účastníkov konania napadne rozhodnutie úradu, uvádzanie tretieho bloku do prevádzky sa môže posunúť o štyri až päť mesiacov.

Posúvanie termínov

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať. Riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby znova mierne navýšiť.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň MochovceSE Slovenské elektrárneÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky